020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Kinderen en jongeren met AD(H)D, waar help je ze mee?

28 november 2024

Bildung.city, Amsterdam

€ 159,00 excl. BTW


Aanmelden

Kinderen en jongeren met AD(H)D lopen tegen veel dingen aan. Het is belangrijk hen hierin zo goed mogelijk te begeleiden, zowel thuis door de ouders als ook op school. Hoe sluit je als ouder/begeleider/behandelaar goed aan bij de problemen van het kind en de adolescent? Dit middagsymposium gaat uitgebreid in op tal van aspecten van het omgaan met kinderen met AD(H)D. Er is geen quick fix voor het veranderen van gedrag maar kennis over AD(H)D en inzicht in het eigen gedrag, kan ouders, begeleiders en behandelaren een stevig handvat bieden. Zo kun je wel degelijk invloed uitoefenen op het realiseren van (gewenst) gedrag van het kind zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Uitgangspunt is het uitgebreide handboek voor ouders en omgeving van Tirtsa Ehrlich, Kinderen en jongeren met AD(H)D, waar help je ze mee? Het biedt inzicht en handvatten over AD(H)D-gedrag van kinderen met meer dan gemiddelde concentratieproblemen. Het zoomt in op de rol van ouders in de zoektocht naar de beste aanpak voor hun kind, geeft uitleg over de basisbehoeftes van kinderen en een stappenplan voor het zoeken naar de goodness of fit. Er is aandacht voor de overgang van de kindertijd naar de tienertijd en puberteit en aandacht voor uitdagingen en verleidingen als gamen, sociale media, alcohol en drugs. De sprekers gaan in op deze aspecten van het behandelen van problemen die zich voordoen rond het opgroeien van kinderen met AD(H)D: wat zijn effectieve behandelingen en hoe werkt mediatietherapie. Hoe werkt AD(H)D bij tieners en wat vraagt dat van ouders. Er is niet alleen aandacht voor het probleemgedrag van het kind maar vooral ook voor de ouderbegeleiding. Aan het eind van de middag komen de verschillende invalshoeken bij elkaar en is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen. Aanmelden