020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Congres Professionele Zeggenschap: de oplossing voor patiënt- en cliëntveiligheid

20 juni 2024

Bildung.City, Amsterdam

€ 369,00 excl. BTW


AanmeldenKom naar ons congres dat draait om veilige zorg. De urgentie hiervoor is groot, en dat blijkt uit alarmerende cijfers. In 2019 zijn naar schatting 1018 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen overleden als gevolg van zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Dit betekent dat patiënten zijn gestorven door fouten in behandelingen en zorgprocessen.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de vijfde meting van de Monitor Zorg gerelateerde schade.

Helaas is de omvang van potentieel vermijdbare sterfte sinds 2015/2016 gelijk gebleven, ondanks eerdere successen in het terugdringen ervan door het VMS veiligheidsprogramma. Uit onderzoek van het Nivel en Amsterdam Public Health Research Institute blijkt dat er extra inspanningen nodig zijn om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen verder te verbeteren.

Veilige zorg is cruciaal, want het betekent dat patiënten geen schade ondervinden tijdens hun zorgtraject. Het is essentieel om reeds bestaande oplossingen te versnellen. Een goed voorbeeld hiervan is het Magnet-model, dat aantoont dat zorggerelateerde schade aanzienlijk kan worden teruggedrongen.

Waarom kiezen zorgorganisaties nog niet massaal voor deze aanpak? Laten we tijdens het congres samen ontdekken hoe we gezamenlijk als ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen de verbetermogelijkheden kunnen oppakken.

De oorzaken van potentieel vermijdbare schade en sterfte zijn divers en omvatten menselijke, organisatorische, technische en patiëntgerelateerde factoren. Het is van belang dat we focussen op zorg rondom kwetsbare ouderen, waarbij vaak meerdere zorgverleners betrokken zijn, wat de zorg complex maakt.

Tijdens het congres willen we de nadruk leggen op regelmatige reflectie over wat wel en niet goed gaat, mogelijk samen met patiënten en naasten. Ook het belang van multidisciplinaire gesprekken tussen zorgverleners en kwaliteitsbewaking komt aan bod. Verbetering op het gebied van medicatieveiligheid, zoals monitoring bij het gebruik van antistollingsmiddelen, is een ander cruciaal aandachtspunt.

De Nederlandse Patiëntenfederatie speelt hierbij een essentiële rol en is nauw betrokken bij ons congres. Samen willen we een positieve impact maken en de zorg voor iedereen veiliger maken.

Mis dit congres niet, want het is een unieke kans om bij te dragen aan een betere en veiligere gezondheidszorg voor iedereen!

Lees meer over het congres op de website www.schrikkelcongres.nl.

Aanmelden