020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

De-escalatie en dwangreductie: het kan echt in de dagelijkse praktijk

11 oktober 2023

Bildung.City, Amsterdam

€ 149,00 excl. BTW
In dit middagsymposium gaan we een ingewikkeld thema praktisch en concreet benaderen. De-escaleren is meer dan een interventie. Het is cultuur in denken en doen. Hoe ziet dit er eigenlijk uit in de praktijk van alle dag? Wat zijn belangrijke elementen om aan te denken vanuit het perspectief van de opgenomen cliënt? Wat kunnen we leren van good practices? Hoe hebben anderen de transitie voor elkaar gekregen? En hoe kunnen we hier overstijgend naar kijken? Een middag met veel praktijkervaringen om geïnspireerd mee aan de slag te gaan, op weg naar een de-escalerende cultuur.

Lees meer over het middagsymposium op de website www.111023.logacom.nl.

Programma

13.00: Inloop met koffie of thee

13.30: De-escalatie en dwangreductie: de ‘De-escalatie piramide’ en wat dit ons gaat helpen
Dr. Petra Schaftenaar en Minco Ruiter, auteurs van het boek ‘De-escalatie en dwangreductie’. Beide auteurs hebben een brede werk-, trainings- en onderzoekservaring in de (forensische) ggz en jeugdzorg. Petra Schaftenaar doet dit inmiddels vanuit haar bedrijf Metis Zorg. Minco Ruiter werkt ook als zelfstandige: Aansluiten & Afstemmen is zijn bedrijf.
In deze presentatie lichten we onze ‘De-escalatie Piramide’ toe en werken we de vier verschillende fasen hiervan uit: Verbinden, Voorkomen, Verlichten en Reflecteren.

14.00: ‘Jij maakt het verschil’ Perspectief van een ex-cliënt
Arina Versluis, ervaringsdeskundige, werkzaam bij Arkin, Mentrum, GGZ instelling Amsterdam.
Hoe is het om gedetineerd en opgenomen te zijn? Wat is belangrijk in zulke situaties, wat helpt en wat niet? Arina neemt ons mee in haar ervaringen.

14.20: Good practice: een transitie binnen JeugdzorgPlus
Mariam Kharrat en Raymond Linger, pedagogisch medewerkers, werkzaam bij ‘groep Cruijff’ (JeugdzorgPlus) van Levvel, instelling voor jeugdhulp in Amsterdam.
Mariam en Raymond vertellen hun persoonlijke ervaringen met de grote veranderingen binnen JeugdzorgPlus van de afgelopen jaren en hoe zij dit als team gedaan hebben. Hierbij werd onder andere afscheid genomen van de separeer, maar ook van grootschalige voorzieningen en zoveel mogelijk van geslotenheid.

14.45: Pauze

15.00: Good practice: de transitie van een forensisch psychiatrische gehandicaptenzorg afdeling
Joris Engbers, regie ondersteuner en Douwe van der Meiden, teamcoach, beiden zijn werkzaam bij de forensische kliniek Berkelland van Trajectum (zorg voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking), in Rekken.
Joris en Douwe hebben beiden de omslag in het werken op hun eigen afdeling van heel dichtbij meegemaakt en deels zelf in gang gezet. Hoe kom je van een zeer beheersmatig naar een relatie gestuurde FHIC-afdeling?

15.25: Theoretische omlijsting: Successen en mogelijkheden gerelateerd aan de De-escalatie Piramide
Dr. Petra Schaftenaar en Minco Ruiter, auteurs van het boek ‘De-escalatie en dwangreductie’. Beide auteurs hebben een brede werk-, trainings- en onderzoekservaring in de (forensische) ggz en jeugdzorg. Petra Schaftenaar doet dit inmiddels vanuit haar bedrijf Metis Zorg. Minco Ruiter werkt ook als zelfstandige: Aansluiten & Afstemmen is zijn bedrijf.
We reflecteren op de succesvolle ervaringen die de revue hebben gepasseerd. Hoe kunnen we deze good practices zien vanuit ons concept van de De-escalatie piramide. Op welk niveau vonden de veranderingen plaats? Welke lessen vallen hieruit te trekken voor andere afdelingen? Is er een balans te vinden tussen gemene delers en eigen op maat invullingen?

15.45: Gesprek met de zaal

16.15: Borrel en nazit