020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Goed communiceren met cliënten in social work en ggz

22 juni 2023

Bildung.City, Amsterdam

€ 149,95 excl. BTWGoede communicatie is belangrijk. Naast gelijkwaardig contact, een open houding en een veilige relatie is ook een goede gespreksstructuur van groot belang. In dit middagsymposium maak je daarom kennis met de methodiek van het H-model en de daarbij behorende speelvelden. Deze bieden structuur aan het gesprek met een cliënt zonder dat het voor hen als een keurslijf voelt. Deze methodiek zet naast gesprek ook visuele ondersteuing in en nodigt de cliënt uit om zijn focus te verleggen van zijn probleem naar zijn doelen en oplossingen.

Programma

13.00: Inloop met koffie of thee

13.30: Welkom

13.45: Motivatie voor en een kort overzicht van de methodiek
Sonja Ehlers is oud docente HBO voor de opleidingen TOP PPG, Basis PPG en heeft in veel organisaties cursussen verzorgd als trainer voor de PPG. Daarnaast oud docente social work. Zij is mede-auteur van het boek “gespreksvaardig in social work” (en van de boeken “flexibel werken in gezinnen” en “methodiek oudergericht pedagogisch adviseren”).

14.30: Koffie- en theepauze

15.00: De cliënt uitnodigen om een speelveld in te gaan
Wilna van den Heuvel is docente HBO Social Work, vaktherapie en post HBO Spelagogiek. Supervisor op deze opleidingen en bij de TOP PPG, Sociale Academie Utrecht en in haar eigen praktijk. Tevens is zij beeldend kunstenaar. In haar werk komen al deze disciplines bij elkaar. Zij is illustrator van het boek gespreksvaardig in social work en ggz.

15.45: De cliënt uitlokken om in ‘beweging te komen’.
Alfred Volkers is trainer, coach, supervisor en werkt vanuit zijn eigen praktijk zowel met gezinnen als met individuele hulpvragen. Naast psychosociale hulpverlening biedt Alfred Re-Attach therapie. Naast trainingen op gebied van Geweldloos verzet/nieuwe autoriteit, oplossingsgericht werken en systeemgericht werken geeft Alfred trainingen op het gebied van Praktisch Pedagogische gezinsbegeleiding. Alfred is co-auteur van het boek “Gespreksvaardig in social work en ggz” en van het boek “Flexibel werken in gezinnen”.

16.15: Vragen

16:30: Borrel en nazit

Lees meer over de verschillende lezingen in het programma op de website www.220623.logacom.nl.