020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

De-escalatie en dwangreductie

23 maart 2023

Bildung.City, Amsterdam

€ 149,00 excl. BTW
Hoe krijgen we vat op de immer aanwezige escalatiepatronen en bijbehorende vrijheidsbeperkingen in de klinische zorg? Niet door de separeers dan maar af te schaffen, ook niet door iedereen een training omgaan met agressie, of de-escalatie technieken te geven. Zelfs niet door alleen te focussen op minder dwang. De roep om minder dwang is nu al zo'n 20 jaar oud, er is veel bereikt in de ggz, maar sprake van minder dwang is er niet. De forensische en jeugdzorg zijn nog maar relatief kortgeleden aangehaakt. De druk om het anders te doen is voelbaar, maar de onmacht hierover ook.

Een omslag vraagt vooral anders denken, om daarna anders te kunnen doen. Van agressie- naar de- escalatiedenken, want de relatie bepaalt grotendeels het resultaat. Een cultuur van de-escalatie is een relationele cultuur, gericht op verbinding, (niet vrijblijvende) beïnvloeding, relatiebehoud en - herstel en reflectie. Een de-escalerende cultuur maakt de weg vrij om anders te handelen en open te staan voor de vele beschikbare interventies en methodes die dit kunnen versterken en bestendigen. 

Om voorbij de onmacht weer in mogelijkheden te kunnen denken moeten we vooral begrijpen hoe het werkt. In het middagsymposium worden verschillende perspectieven belicht, met allen dezelfde boodschap: een relationele de-escalerende cultuur kan niet alleen tot minder dwang leiden, maar ook tot minder dwangbeleving.

Lees meer over het middagsymposium op de website www.230323.logacom.nl.

Programma

13.00: Inloop

13.30: Opening: de onmacht in beeld
Dr. Petra Schaftenaar en Minco Ruiter, auteurs van het boek ‘De-escalatie en dwangreductie’. Beide auteurs hebben een brede werk-, trainings- en onderzoekservaring in de (forensische) ggz en jeugdzorg. Petra Schaftenaar doet dit inmiddels vanuit haar bedrijf Metis Zorg. Minco Ruiter werkt ook als zelfstandige: Aansluiten & Afstemmen is zijn bedrijf.

13.45: Een ingewikkeld thema ontward…
Dr. Yolande Voskes, onderzoeker en assistent professor Amsterdam UMC
In deze lezing beziet Yolande het thema dwangreductie vanuit historisch en zorgethisch perspectief. Ze schetst de stand van zaken in onderzoek en praktijk en zij illustreert de maatschappelijke onomkeerbare beweging.

14.30: Koffie- en theepauze

15.00: Wij zijn aan zet
Dr. Petra Schaftenaar en Minco Ruiter
Vanuit persoonlijke invalshoek, praktijkervaring en onderzoek geven de auteurs zicht op de kracht van het relationeel en de-escalerend werken en hoe professionals in de zorg deze kracht nog meer aan kunnen wenden ten gunste van goede zorg in ingewikkelde situaties.

15.45: Discussie

16.15: Borrel en nazit