020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Dyslexiesleutels - derde editie

16 juni 2022

Online

€ 149,00 excl. BTW

Psycho-educatie en leerstrategieën voor leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs


Leerlingen met dyslexie komen in het voortgezet onderwijs voor nieuwe uitdagingen te staan: steeds langere teksten lezen, informatie eruit onthouden en deze schriftelijk kunnen reproduceren op een toets, het leren van nieuwe talen en omgaan met toetsstress. Het lukt niet alle leerlingen om deze uitdagingen zelfstandig de baas te worden. De DyslexieSleutels is een lesprogramma dat jongeren met dyslexie leert om zichzelf beter te leren kennen en met lastige taken om te gaan. In dit webinar leert u meer over de gevolgen van dyslexie voor het leren in het voortgezet onderwijs, over de achtergrond en inhoud van de DyslexieSleutels en over hoe u het programma binnen uw school of praktijk zou kunnen gebruiken.


Spreker

Marzenka Rolak is een enthousiaste en betrokken allround orthopedagoog-generalist (OG) met een specialisatie op het gebied van dyslexie. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring met het onderzoeken en begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met dyslexie, met het begeleiden van VO-scholen bij het vormgeven van dyslexiebeleid en met het opleiden van dyslexiecoaches in het VO. Ze is mede-auteur van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en is lid van de stuurgroep die het landelijke Stimuleringprogramma Aanpak Dyslexie ondersteunt en adviseert.

Meer informatie over dit webinar en de spreker vindt u op www.webinar.logacom.nl/webinar-dyslexiesleutels

 

Gratis bij deelname

Deelnemers ontvangen bij deelname de boeken DyslexieSleutels (handleiding voor begeleiders)  t.w.v. €27,50 en DyslexieSleutels (werkboek)  t.w.v. € 17,50 van Marzenka Rolak. Kennis uit de handleiding wordt met aanvullende casussen toegelicht en u krijgt praktische tips om met de lessen uit het werkboek aan de slag te gaan.
De boeken worden u per post toegestuurd. 


Programma

13:00 Inloop waiting room
13:30 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
13:35 Dyslexie in het voortgezet onderwijs
In dit deel van de webinar ervaart u zelf wat het is om dyslexie te hebben en leert u meer over de gevolgen van dyslexie op het leren in het voortgezet onderwijs. U krijgt ook uitleg over de verschillende ondersteuningsniveaus in het VO en hoe de DyslexieSleutels daarbinnen te plaatsen zijn. 
14:05 Kennismaken met het materiaal: DyslexieSleutels, de lessen
In dit deel maakt u kennis met de lessen. Na een uitleg over de achtergrond en opzet van de lessen, gaat u in groepsvorm en individueel met het materiaal aan de slag.
14:35 Pauze
14:45 Kennismaken met het materiaal: DyslexieSleutels, de lessen
Deel 2
15:30 Implementatie van de DyslexieSleutels
Om tot een goede implementatie van de lessen binnen een schoolcontext te komen, is het belangrijk om rekening te houden met zaken als:  
  • inbedding van de lessen in het schoolbrede dyslexiebeleid, 
  • het trainen van docenten, 
  • docenten kennis laten maken met technieken uit de lessen, 
  • mensen vrijroosteren die de lessen gaan geven en
  • de lessen in het rooster opnemen. 
Nadat een aantal voorbeelden en valkuilen besproken zijn, gaat u in kleine groepen uiteen om met elkaar aandachtspunten en mogelijkheden voor een goede implementatie te bespreken. 
16:00 Nabespreking en afronding
16:30 Einde


Meer informatie over dit webinar vindt u op www.webinar.logacom.nl/webinar-dyslexiesleutels