020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Gezin en gehechtheid in tijden van stress - derde editie

14 april 2022

Online

€ 109,00 excl. BTW

Webinar Gezin en gehechtheid in tijden van stress


Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op www.webinar.logacom.nl

Wat zijn de effecten van stress op hechting van kinderen in een gezin? Wat gebeurt er wanneer stress en trauma deze gehechtheidsrelatie onder druk zetten? Wat vraagt dit van ouders? Wat kan je doen of niet doen? Hoe ga je om met je eigen stress als ouders en hoe ga je om met stress van je kind? Wat weten we uit neurobiologisch onderzoek en wat kunnen we daarvan meenemen in het leven van alledag? Aan de hand van het werk van Dan Hughes, de grondlegger van Dyadic Developmental Psychotherapy,, beantwoord therapeute Anneke Vinke al dit soort vragen.

Anneke Vinke bespreekt de basisprincipes Speelsheid, Acceptatie, Nieuwsgierigheid en Empathie. Aan de hand van voorbeelden en kleine oefeningetjes onderzoekt ze zo samen met de toehoorders hoe ouders en kinderen met elkaar in contact kunnen blijven en hoe gehechtheid als bron gebruikt kan worden om stressvolle gebeurtenissen het hoofd te bieden. In pleeg-en adoptiegezinnen en in gezinshuizen kan stress een extra zware wissel trekken op gehechtheidsrelaties, de achtergrond hiervan maar ook praktische manieren om dit te hanteren worden in het webinar besproken.

Het webinar wordt gegeven door dr. Anneke Vinke, GZ-psychologe en Orthopedagoge, gespecialiseerd in gehechtheid, adoptie, pleegzorg en trauma.