020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

8e Jaarcongres Huiselijk geweld

25 november 2021

Logacom Online

€ 325,00 excl. BTWSeksueel misbruik thuis
Gefaseerd systeemgericht samenwerken voor veiligheid

De meerderheid van plegers van seksueel misbruik is een bekende van het kind, thuis of daar dicht bij. Dat maakt het moeilijk voor een kind ermee naar buiten te komen. De (vertrouwens)relatie die het kind met de pleger heeft, maakt de dynamiek van seksueel misbruik extra ingewikkeld. De andere gezinsleden weten er soms van maar vaak ook niet. Maar alle gezinsleden hebben met de gevolgen van het misbruik te maken. Het doorbreken van het geheim van het misbruik leidt tot een crisis in het gezin en de familie en ook tot contact met meerdere hulpverleners en instanties. Die inzet van professionals leidt vaak tot nog meer verwarring en een casusoverleg kan dan overzicht en structuur brengen.

Op dit congres staat centraal hoe je in een casusoverleg met behulp van de TOP-3 methodiek tot door alle betrokkenen gedragen concrete plannen kan komen. Systeemgerichte plannen die de veiligheid van ieder gezinslid duurzaam maken. Dat doen we op deze dag door er over te vertellen maar ook door met een rollenspel op het podium te laten zien hoe de TOP-3 methodiek bij een casusoverleg wordt ingezet.

Congrespartner Civil Care is van mening van het beter moet, maar ook beter kan. Samen met Logacom is een nieuw en actueel congresprogramma in ontwikkeling om huiselijk geweld beter aan te pakken en de zorg voor slachtoffers te verbeteren.
Het programma voor de 9e editie van dit congres is gepubliceerd op www.huiselijkgeweldcongres.nl.


Heeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via 020-3203364 of office@logacom.nl

Informatie betreft het coronavirus in relatie tot het Jaarcongres Participatie en Herstel.

Het aantal COVID-19 besmettingen is helaas nog niet onder controle in Nederland. Gezien we momenteel nog in een lockdown zitten, de getroffen coronamaatregelen voorlopig nog van kracht zijn en vaccinatie (van iedereen die dat wenst) nog even op zich laat wachten, hebben wij besloten om het eerste half jaar van 2021 nog geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. 

Het 8e Jaarcongres Huiselijk Geweldop 25 november 2021

wordt uitgevoerd in congrescentrum de ReeHorst te Ede. Als deelnemer kunt u fysiek aanwezig zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om online deel te nemen. Meer informatie over het programma en voorwaarden voorwaarden kunt u nalezen op de website www.huiselijkgeweldcongres.nl.

Heeft u vragen over onze congressen of de status van wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op middels contactformulier.