020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Dynamiek rond 'van thuiszitten naar anders leren'

29 januari 2021

Logacom online

€ 120,00 excl. BTW

Webinar Dynamiek rond 'van thuiszitten naar anders leren'


Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op www.webinar.logacom.nl

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt. Een stijging die we al jaren zien en die doorzet, ondanks de inspanningen die voortvloeien uit het Thuiszitterspact (2016) of Passend onderwijs (2014). Vanuit de onderwijspraktijk wordt de omgang met leerlingen met gedragsproblemen als moeilijk ervaren en in verband gebracht met het aantal thuiszitters dat niet terugloopt maar zelfs oploopt.

Bart van Kessel neemt ons mee in het ‘andere verhaal’:‘ van thuiszitten, aanjagen, anders leren en vliegwielen.’ Vanuit een beeld van een thuiszitter krijgen we wat meer vat op de werkelijke achtergronden van een jongere, die is komen thuis te zitten: wat zijn de drijfveren, hoe wil hij/zij leren, wat waren de ‘hobbels’ en hoe kunnen we tot een werkelijk effectieve aanpak komen op een even voordehandliggende, als praktische manier?

Sanne Pronk MSc. vertelt namens het onderzoeksteam van het Kohnstamm Instituut dat samen met Altra Onderwijs & Jeugdhulp onderzoek heeft gedaan naar thuiszitters. Op basis van een gelegenheidssteekproef van 320 zogenoemde cluster 4 leerlingen hebben zij scherp in beeld gebracht wat thuiszitters onderscheidt van niet thuiszitters. De algemene aanname is dat deze leerlingen allemaal gedragsproblemen hebben en dat de thuiszitters onder hen met name gekenmerkt worden door moeilijk hanteerbaar gedrag. Maar zelfs onder ‘cluster 4’ leerlingen blijkt niets verder weg te liggen van dit beeld dan de problemen van de feitelijke groep thuiszitters onder hen…

Het webinar wordt gegeven Bart van Kessel, directeur van Gedragswerk en Sanne Pronk MSc, programmamanager iHUB en promovenda aan de Universiteit van Amsterdam.

Programma

13:00 - Ontvangst in virtuele wachtkamer
13:15 - Inloop meetingroom
13:30 - Huisregels en introductie
13:35 - Het andere verhaal van thuiszitten…
Bart van Kessel, directeur, Gedragswerk.
Bart van Kessel vertelt het verhaal aan de hand van een tweetal centrale ingangen, die de ‘sparringpartners’ van Gedragswerk hanteren bij hun ‘andere aanpak’. Daarin wordt sterk uitgegaan van de belevingen van de thuiszitter zelf en wordt vooral geprobeerd om het sociale systeem rondom de thuiszitter dusdanig ‘aan te jagen’, dat de problematiek vooral samen wordt aangepakt.
14:20 - Pauze
14:35 - Niet thuisgeven: wie zijn de ‘thuiszitters’ en waarom gaan zij niet naar school?
Sanne Pronk MSc, programmamanager iHUB en promovenda Universiteit van Amsterdam.
Sanne gaat in op de bevindingen van het onderzoek. Duidelijk wordt dat er een ander beeld naar voren komt en daarmee andere mogelijke oplossingsrichtingen. Een verassend beeld, gebaseerd op gegevens direct uit de praktijk. Ook de inbreng van thuiszitters zelf neemt Sanne mee in haar verhaal.
15:55 - Terugblik en afronding
16:00 - Einde