020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Jonge veelplegers: een 5 stappen aanpak - tweede editie

18 februari 2021

Logacom Online

€ 149,00 excl. BTW


Meer informatie over dit webinar vindt u op www.webinar.logacom.nl

Hoe moeten jonge veelplegers worden aangepakt? Moeten ze uit hun omgeving worden weggehaald? Gaan jongeren die vroeg in de criminaliteit belanden niet eindeloos door? Dit webinar geeft antwoord op deze en andere vragen.

Het webinar bestaat uit twee delen. In het eerste uur worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd van jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge veelplegers. In het tweede uur wordt ingegaan op de aanpak van deze problematische jongeren.

Hoogleraar Ido Weijers leidde vanuit de Universiteit Utrecht een onderzoeksteam dat een groep van 81 jonge Utrechtse veelplegers 15 jaar heeft gevolgd (I. Weijers, Veelplegers aanpakken, SWP, 2019). De bevindingen van deze unieke longitudinale studie leveren belangrijke nieuwe inzichten op in de leef- en denkwereld van deze jongeren, hun motieven om door te gaan of te stoppen en de rol van hun ouders, hun partner, de school, hulpverlening en reclassering. Vrijwel alle jonge veelplegers zijn rond hun 30e gestopt met hun antisociale levenswijze.

Deze studie bracht aan het licht dat er verschillende fasen in het proces richting stoppen kunnen worden onderscheiden. De aanpak moet worden afgestemd op de fase waarin de jongere zich bevindt. Op verzoek vanuit het veld is inmiddels een vragenlijst ontwikkeld om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingsfase richting desistance van de jongere. Er bestaan veel misverstanden over het verloop van de criminele routine bij deze jongeren en over hun geëigende aanpak. In dit webinar wordt een aanpak in vijf stappen aanbevolen met indicaties voor sancties en zorg.Gratis bij deelname


Veelplegers aanpakken
Ido Weijers
t.w.v. €34,00

Programma

09:45 - Inloop meetingroom
09:55 - Huisregels en introductie
10:00 - Onderzoek jonge veelplegers
Een kleine groep jonge criminelen pleegt voortdurend delicten. Er bestaan veel misverstanden over het verloop van de criminele routine en over de geëigende aanpak van deze jongeren. De belangrijkste uitkomsten gepresenteerd van jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge veelplegers..
11:00 - Vragen en discussie
11:15 - Pauze
11:25 - De aanpak van problematische jongeren
Op grond van het langdurig onderzoek is een aanpak in 5 stappen ontwikkeld, aanbevolen met indicaties voor sancties en zorg.
12:25 - Vragen en discussie
13:00 - Einde


Ido Weijers

Ido Weijers was als hoogleraar Jeugdstrafrecht en Jeugdbescherming verbonden aan de opleiding Pedagogiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen en aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde politicologie en pedagogiek aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan en geeft nog steeds colleges en cursussen op deze terreinen en hij begeleidt lopend onderzoek en publiceert regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van jeugdstrafrecht en -bescherming. Hij publiceerde meer dan 25 boeken, waaronder Children and the Law in the Netherlands (Boom Eleven, 2e druk 2018), De creatie van het mondige kind (Uitgeverij SWP, 7e druk 2017), Jeugdstrafrecht (Boom, 4e druk 2017), Rotjeugd (Uitgeverij SWP, 2016) en Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming (Uitgeverij SWP, 2012).