020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Begeleiden van complex gedrag: psychologische flexibiliteit in de praktijk

4 november 2020

Logacom Online

€ 135,00 excl. BTW

Webinar Begeleiden van complex gedrag: psychologische flexibiliteit in de praktijk


Kinderen hebben je het meest nodig
Als ze dat het minst lijken te verdienen.


www.webinar.logacom.nl/webinar-begeleiden-van-complex-gedrag

In het basisonderwijs en in de kinderopvang ben je de hele dag met gedrag van kinderen bezig. Soms laat een kind probleemgedrag zien. Bijvoorbeeld als een kind steeds opnieuw onrustig en luidruchtig gedrag vertoont, waardoor zowel het kind zelf als de andere kinderen de les niet kunnen volgen. Of als een kind zo veel angst ervaart dat het nieuwe ervaringen uit de weg gaat, zodat het zich niet kan ontwikkelen. Wat is er voor nodig om het kind goed te kunnen begeleiden?

Het begeleiden van deze kinderen is niet eenvoudig, als je kijkt naar hoe complex gedrag is en naar alle processen die een rol spelen bij het reguleren van gedrag, processen waar we deels geen controle over hebben. Je kunt echt met je handen in het haar zitten.

In dit webinar laten we zien dat gedrag logisch en te begrijpen is: alle gedrag heeft een functie. Je krijgt inzicht in wat gedrag uitlokt en in stand houdt. Op basis daarvan leer je hoe te reageren en het kind te kunnen begeleiden. Hierbij gaan Maaike Steeman en Femke Klomp uit van kennis op wetenschappelijke basis.

Vaak schieten we met een schot hagel op probleemgedrag; dit webinar reikt je handvatten aan om juist met chirurgische precisie te werk te gaan.

Bij deelname inbegrepen


Psychologische flexibiliteit in het onderwijs
Maaike Steeman en Femke Klomp
t.w.v. €39,90
Programma

13:00 Ontvangst in virtuele wachtkamer
13:15 Inloop meetingroom
13:25 Introductie
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie Maaike Steeman en Femke Klomp.
  DEEL 1
13:30 Wat is ACT en psychologische flexibiliteit?
Presentatie van de nieuwste psychologische inzichten vanuit ACT, met interactieve oefeningen
13.50

Over de functie van gedrag

Presentatie over gedrag en hoe gedrag tot stand komt, met interactieve oefeningen

Ons gedrag wordt beïnvloed door onze binnenwereld. Wij zijn talige wezens, leggen talloze verbanden en dat maakt ons gedrag complexer dan dat van dieren. Iedereen geeft in zijn eigen binnenwereld op zijn eigen manier betekenis aan ervaringen, trekt andere conclusies en legt andere verbanden. Het kan daardoor lastig te achterhalen zijn waarom een kind op een bepaalde manier reageert, omdat de mogelijke verbanden die iemand legt oneindig kunnen zijn. Toch is gedrag logisch, het heeft altijd een functie; er is altijd een reden voor het gedrag van het kind.
14:20

Pauze

  DEEL 2
14:30 Casus leerling met probleemgedrag (1)
Verkenning van een casus van een leerling met probleemgedrag
Plenair en in kleine groepjes
15:10 Over gedragsverandering

Presentatie over gedragsverandering en de invloed die je hebt als leerkracht, met interactieve oefeningen

Als eenmaal duidelijk is wat de functie van het probleemgedrag van het kind is, dan wordt vaak ook helder hoe het gedrag te begeleiden. Toch is dat niet altijd gemakkelijk. Een gedragspatroon veranderen kost tijd, aandacht en vaak ook ondersteuning. Verkenning van mogelijk effectieve interventies, op basis van de functie-analyse

15:25 Casus leerling met probleemgedrag (2)
15:40 Terugblik en afronding
15:45 Afsluiting
www.webinar.logacom.nl/webinar-begeleiden-van-complex-gedrag