020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken

13 oktober 2020

Logacom Online

€ 119,00 excl. BTW

Jonge kinderen (baby’s, dreumes en peuters) die later een autisme spectrum stoornis blijken te hebben, geven vaak al vroeg in hun ontwikkeling signalen af die wijzen op een minder vanzelfsprekende ontwikkeling. Het is belangrijk deze signalen tijdig te herkennen en deze vervolgens op een adequate manier met ouders te bespreken. Zo ontstaat er ruimte om op maat te kunnen doen wat nodig is. Want vroeginterventie op jonge leeftijd blijkt van groot belang; niet alleen voor de ontwikkeling van het jonge kind met autisme (kenmerken), maar ook voor zijn/haar ouders.


In dit webinar leert u:

  • De eerste signalen van autisme beter herkennen bij baby’s, peuters en kleuters;
  • Hoe u deze signalen bespreekbaar kunt maken met ouders.

Aan de hand van casuïstiek worden tijdens dit webinar alarmsignalen en de CoSoS (Communicatieve en Sociale ontwikkeling Signalen) besproken. U krijgt meer inzicht in de signalen die kinderen met autisme kunnen presenteren, signalen die u als professional kunnen wijzen op autisme In het tweede deel van het webinar wordt stil gestaan bij hoe moeilijk het soms is om signalen van autisme te bespreken. Ouders komen vaak voor iets anders, bijvoorbeeld kleine en onschuldige gedragsuitingen waarvoor zij opvoedkundige tips en trics willen. Autisme roept bij ouders vaak veel grotere zorgen op en/of ze zijn bang voor een stempel. Het is voor professionals belangrijk op hier goed mee om te gaan. Dit webinar leert u welke vaardigheden en kaders helpend zijn bij vroegsignalering en de gesprekken met ouders.


Spreker

Dr. Martine van Dongen-Boomsma (kinder- en jeugd)psychiater, hoofd van het Centrum Jonge Kind, Karakter UC.

Meer informatie over dit webinar en de spreker vindt u op www.webinar.logacom.nl/webinar-vroegsignalering-bij-autisme:-herkennen-en-bespreken

Voor wie?
Dit webinar is bedoeld voor onder andere orthopedagogen, psychologen, IMH-specialisten/consulenten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen.

Accreditatie

Voor het webinar wordt bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.
  • Registerplein
Meer informatie over procedure en goedkeuring van accreditatie kunt u vinden op de website van het webinar.

Programma

10:00 Ontvangst in wachtkamer
10:20 Inloop Meeting room
10:30 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
  DEEL 1
10:40 Vroegsignalering van autisme
In deze lezing worden concrete handvatten aangeboden om signalen van autisme op jonge leeftijd te herkennen. Er is ruim de tijd voor vragen en om eigen casuïstiek in te brengen.
11:35  Pauze
  DEEL 2
11:50 Signalen bespreekbaar maken met ouders; hoe dan?
Wanneer je als professional zorgen hebt, is het soms lastig deze zorgen bespreekbaar te maken. In deze lezing krijg je handvatten aangereikt hoe je zorgen kunt bespreken. Ook in dit tweede deel is ruim de tijd voor vragen en om eigen casuïstiek in te brengen.
12:45 Einde

Meer informatie over dit webinar en de spreker vindt u op www.webinar.logacom.nl/webinar-vroegsignalering-bij-autisme:-herkennen-en-bespreken