020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen

11 juni 2020

Logacom Online

€ 130,00 excl. BTW

Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen


Meer informatie over dit webinar vindt u op www.webinar.logacom.nl

Het is vaak moeilijk verandering aan te brengen in situaties van jeugdigen die te maken hebben met een uithuisplaatsing. Hulpverleners zien regelmatig ´weerstand´ bij deze jeugdigen (en hun ouders). De wijze waarop hulpverleners inspelen op de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders is een cruciale factor voor succes van hulpverlening! Er is veel meer mogelijk dan vaak gedacht wordt.

Uitspraken als 'hij is ongemotiveerd' of 'ouders willen niet meewerken' komen nogal eens voorbij in de praktijk. Motivatie is echter geen persoonlijkheidskenmerk of eigenschap, het is juist heel afhankelijk van de situatie en omgeving. En hulpverleners kunnen daar in korte tijd effectief verandering in aanbrengen. In deze webinar wordt aan de hand van de meeste recente kennis en concrete voorbeelden ingegaan op hoe hulpverleners de motivatie voor verandering bij jeugdigen (en ouders) kunnen vergroten. Ook wordt hiermee geoefend in de breakout sessies.

Aanleiding voor de webinar is het net verschenen boek 'Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs'. Hierin bieden Annemiek Harder, Erik Knorth en Chris Kuiper als redactie, samen met diverse deskundigen vanuit de praktijk en wetenschap, een overzicht van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs aan uithuisgeplaatste jeugdigen. In Nederlands zijn dat er jaarlijks ongeveer 45.000.

Bij deelname inbegrepen


Uithuisgeplaatste jeugdigen
Annemiek Harder, Erik Knorth en Chris Kuiper
t.w.v. €37,00Annemiek Harder

Prof. dr. Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
De webinar Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen wordt gegeven door prof. dr. Annemiek Harder. Zij is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Programma

09:45 uur Ontvangst in virtuele wachtkamer
09:55 uur Inloop Meeting room
10:00 uur Introductie Annemiek Harder
Korte toelichting webinar met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
10:10 uur Presentatie: Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen
Tijdens deze presentatie zal Annemiek Harder ingaan op werkzame factoren in de hulpverlening aan uithuisgeplaatste jeugdigen. Daarbij heeft ze specifieke aandacht voor het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie met jeugdigen (en ouders) en het vergroten van de motivatie van jeugdigen (en ouders) voor verandering.
10:45 uur Vragen deelnemers
10:55 uur Pauze
11:05 uur Oefening 1) Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen.
Breakout sessie (groep verdelen in subgroepen)
11:20 uur Terugkoppeling met gehele groep
11:30 uur Oefening 2) Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen.
Breakout sessie (groep verdelen in subgroepen)
11:45 uur Terugkoppeling met gehele groep
11:55 uur Epiloog van Annemiek Harder met rondvraag en ruimte voor online debat
12:15 uur Einde