020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

3e Thuiszitterscongres

15 december 2020

Postillion Hotel & Convention Centre, Amsterdam

€ 295,00 excl. BTW


Aanmelden
Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Thuisproblematiek, tekort aan personeel en mogelijkheden op school, bureaucratie en psychische of gedragsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden.

Tijdens het Thuiszitterscongres bespreken we thuiszittersproblematiek in brede zin. Er is aandacht voor de verschillende oorzaken en gevolgen, maar we gaan het vooral hebben over hoe het aantal thuiszitters teruggedrongen kan worden. Door het uitwisselen van kennis en ruimte voor verschillende perspectieven krijgt u dit congres inzicht in verschillende vraagstukken omtrent de thuiszittersproblematiek.

Het congres biedt plenaire lezingen en er worden twee deelsessierondes geprogrammeerd, waarvoor u keuze heeft uit verschillende workshops met diverse onderwerpen. U krijgt inzicht in het aanbod van oplossingen, maar ook wat knelpunten zijn en waar het verbeterpotentieel ligt.

Het programma voor het Thuiszitterscongres is nog in ontwikkeling. Zodra er meer informatie bekend is, dan publiceren wij dat hier en op de congreswebsite www.thuiszitterscongres.nl

Doelgroep:
Dit congres is ontwikkeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, medewerkers in de politiek, jeugdartsen, medewerkers van Samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, medewerkers vanuit de gemeente, jeugdzorgmedewerkers, schoolpsychologen, ouders, onderwijzers, zorgprofessionals, etc. die met thuiszittersproblematiek te maken hebben.

Early Bird:
Deelname aan het congres is inclusief consumpties en congresmateriaal. Vroege aanmelders ontvangen 30 euro korting op de deelnamekosten! Het Early Bird tarief van €265,00 excl btw wordt automatisch berekend op inschrijvingen die uiterlijk 10 juli 2020 online voltooid worden.
Aanmelden