020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Jeugdrecht in vogelvlucht

28 mei 2020

Logacom Online

€ 149,00 excl. BTW

Jeugdrecht in vogelvlucht


Meer informatie over dit webinar vindt u op www.280520.logacom.nl

Onder professionals die met jongeren en gezinnen werken blijkt grote behoefte te bestaan aan enige basiskennis van het jeugdrecht. Medewerkers van wijkteams, gezinsvoogden en raadsonderzoekers, professionals in de jeugdhulp en de jeugdgezondheidszorg krijgen geregeld te maken met juridische vragen, zoals Wat zijn de regels rond spijbelen? Wie beslist bij een medisch noodzakelijk geachte ingreep bij het kind? Wat mag ik aan collega's aan informatie over het gezin vertellen?

Het webinar biedt een voorproefje van de collegereeks Jeugdrecht, die dit jaar voor de derde maal wordt aangeboden. Een korte introductie tot twee kerngebieden van het jeugdrecht: kinderbescherming en beroepsgeheim. In het eerste uur worden enkele belangrijke rechterlijke uitspraken op het terrein van de kinderbescherming behandeld. Het tweede uur neemt de deelnemers mee in de stappen die moeten worden gezet bij vermoedens van kindermishandeling.Bij deelname inbegrepen


Jeugdrecht in de praktijk
Ido Weijers
t.w.v. €23,00

Programma

13:30 - Opening dagvoorzitter Prof.dr. Ido Weijers
13:35 - Rechtelijke uitspraken op het terrein van de kinderbescherming
Ido Weijers is emeritus hoogleraar Jeugdstrafrecht en Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan en geeft nog steeds colleges en cursussen op deze terreinen en hij begeleidt lopend onderzoek en publiceert regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van jeugdstrafrecht en -bescherming.
14:35 - Pauze
15:05 - Vermoedens bij kindermishandeling
16:05 - Vragen