020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Kindcentrumcongres

21 april 2022

Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

€ 295,00 excl. BTW

UPDATE:
Informatie betreft het coronavirus in relatie tot het Kindcentrumcongres.

Het Jaarbeurscongres vindt uiteraard plaats volgens de regels die de Rijksoverheid op dat moment van uitvoering stelt aan evenementen en congressen. Meer informatie over de maatregelen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid. Heeft u vragen over onze congressen of de status van wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.contactformulier Het Kindcentrumcongres op 21 april 2022 is het congres voor professionals in kinderopvang, BSO en primair onderwijs. Het congres biedt inhoudelijke en inspirerende lezingen in het teken van de verbinding tussen kinderopvang en onderwijs. Dit centrale thema zal de komende maanden geactualiseerd worden met ontwikkelingen die kindcentra hebben ondergaan sinds de uitbraak van het coronavirus die maatregelen zoals thuiswerken tot gevolg had. Er zijn veel ervaringen om met elkaar te delen en interessante werkvormen om te evalueren. Plenaire sprekers zijn:
 • Gijs van Rozendaal, voorzitter van Regiegroep Kindcentra 2020 en Karen Strengers, bestuurder van DAK kindercentra, lid van de Regiegroep Kindcentra 2020, van de adviesraad van PACT voor Kindcentra en van de Associatie voor jeugd. Tevens lid van het platform Toekomst van de arbeid en van de BMK.
 • drs. Anita Roelands, Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie, burn-out specialist, preventietrainer, -spreker en schrijver, Roelands Coaching;
 • prof.dr. Edith Hooge, voorzitter, Onderwijsraad;
 • Daniëlla Nicolaes, inspecteur Primair Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs en dr. Roxanne Korthals onderzoeker Staat van het Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs.
Iedere professional die werkt met kinderen in kinderopvang, onderbouw, bovenbouw en speciaal onderwijs kan zijn of haar hart ophalen en kennis vergaren om toe te passen in eigen klas of groep. Naast de plenaire lezingen zijn er diverse workshops met een meer interactief karakter. Thema's en onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:

(Les)Ontwikkeling en in de groep:
 • ruimte voor jongens;
 • prikkelgevoeligheid: kraak de codes;
 • meertaligheid in de klas;
 • kinderbetrokkenheid met spel en werkvormen.
 • signalering van kindermishandeling;
 • kinderbetrokkenheid;
 • ouders en school samen voor betere lezers
 • talenten ontwikkelen met Wetenschap & Techniek;
Samenwerken!
 • beroepsbeeld medewerker IKC in de praktijk;
 • samenwerking met ouders binnen het kindcentrum;
 • IKC ontwikkeling vanuit de kinderopvang;
 • interdisciplinaire samenwerking peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs;
 • werken aan een Krachtig Kindcentrum;
 • jeugdhulp in het Kindcentrum;
 • anders leren, anders organiseren.
Organisatie & onderwijsontwikkeling:
 • regie en transitiemanagement;
 • pedagogisch educatief verbinden in een IKC
 • in- en doorstroom van kleuters;
 • beroepsbeeld medewerker IKC in de praktijk;
 • leidinggeven aan een IKC;
 • verbeteren van teamprestaties;
 • bouwstenen van een IKC.
Geïnteresseerd? Check snel de congreswebsite www.kindcentrumcongres.nl voor meer informatie! Heeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via 020-3203364 of office@logacom.nl