Middagsymposium WVGGZ in de wijk

20 juni 2019

Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 149,00 excl. BTW
Meer informatie over dit middagsymposium vindt u op www.200619.logacom.nl

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) van kracht. De wet is bedoeld voor mensen in acute geestelijke nood, die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Zij kunnen volgens deze wet gedwongen behandeld worden. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Thuis bijvoorbeeld, waardoor de rol van de familie groter wordt.

Tijdens het symposium staan twee thema’s centraal: de ambulante hulpverlening en de rol van de familie. In het eerste deel ligt de focus op de werkwijze van ambulante zorgprofessionals:
- Hoe bied je zorg op maat in een acute situatie?
- Wat zijn belangrijke (communicatieve) vaardigheden?
- Met welke juridische en behandel-technische aspecten moet je rekening houden?
- Hoe werk je samen met bijvoorbeeld gemeente en politie?

Het tweede deel van het symposium draait om familieleden en andere betrokkenen: hun rol wordt groter onder de nieuwe wet.
- Wat zijn de rechten en plichten van familieleden?
- Hoe kan ervaringsdeskundigheid ambulant worden ingezet?
- Wat is de rol van een familievertrouwenspersoon?
- Hoe kunnen familieleden op een goede manier worden ondersteund?


Gratis bij deelname
Krachtgericht werken, Gerard Lohuis t.w.v. €26,00.

Programma

13:00 Ontvangst
13:30 Acute ambulante zorg op maat: welke mogelijkheden biedt de WVGGZ?
Gerard Lohuis (SPV, Lentis, Groningen)
14:00 Dwang in de thuissituatie: juridische en behandel-technische aspecten
Sabine Mulder (Psychiater Crisisdienst, Reinier van Arkel, ‘s-Hertogenbosch)
14:30 WMO Acuut in een crisissituatie: hoe verloopt samenwerking met gemeente?
Robert van den Berg (SPV, IHT/Crisisdienst Dimence, Deventer)
15:00 Pauze
15:30 De rol van familie en ambulante ondersteuning vanuit de GGZ
Joyce Langedijk (auteur, coach, trainer)
Janet Scholten (SPV Crisisdienst, Lentis, Groningen)
Ervaringsdeskundige
16:15 Nieuwe mogelijkheden voor familieleden en betrokkenen
Bert Stavenuiter (directeur MIND-Ypsilon)
16:45 Casuïstiek en panelgesprek
17:00 Afronding, borrel en napraten
17:30 Einde

Doelgroep

Hulpverleners in de wijk, leden IHT, FACT en wijkteams, psychiaters, SPV’s, medewerkers van ggz-instellingen, gemeenten, politie en woningbouwverenigingen, ervaringsdeskundigen, familieleden en betrokkenen.

Doel

Bereid je voor op de nieuwe wet en weet hoe en met wie je ermee aan de slag kunt gaan. Praktische handvatten, vooral in de thuissituatie. Wat is jouw rol als hulpverlener? Wat betekent het voor medewerkers van ggz-instellingen in de praktijk?
Na dit praktische middagsymposium kun je de uitgangspunten van de WVGGZ in een ambulante omgeving toepassen en de familie en de context betrekken bij de uitvoering ervan. Hoe pas je zorg en dwang toe binnen de thuissituatie? Wat is hiervoor nodig en wat is de rol van de familie hierbij?