Deze middag verkennen we samen met de deelnemers hoe het ronde model van methodische acties uit het boek: ‘flexibel werken met gezinnen’ begeleiders ondersteunt om samen met ouders tot een goed bij ouders aansluitend begeleidingsproces te komen.
BOEKEN PRESENTATIE
Kinderen uit de Knel, 3e herziene druk
Kinderen uit de Knel Werkboek, voor ouders
Het complete programma

Middagsymposium Kinderen uit de Knel

28 mei 2019

Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 109,00
Aanmelden

Kinderen uit de Knel


Boeken presentatie
Meer informatie over dit middagsymposium vindt u op www.280519.logacom.nl

Naar aanleiding van het verschijnen van twee publicaties:
- Kinderen uit de Knel, 3e herziene druk
- Kinderen uit de Knel Werkboek, voor ouders
Erik van der Elst, Jeroen Wierstra, Margreet Visser & Justine van Lawick

Scheidingen die steeds verder escaleren, vechtscheidingen: ze komen te vaak voor. Waar er kinderen in het geding zijn is dit niet acceptabel.

Kinderen uit de Knel is een interventie voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen. De interventie richt zich op ouders die al meer dan een jaar gescheiden zijn, tussen wie de strijd escaleert en bij wie de kinderen uit beeld raken. Op ouders die niet tot overeenstemming kunnen komen over een goede organisatie van het ouderschap en in strijd blijven over kwesties zoals zorg voor de kinderen, wonen en geld.

Kenmerkend voor deze vernieuwende aanpak is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de betrokken kinderen, waarbij het zwaartepunt ligt bij de ouders. Doel is het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Op die wijze komt de omgeving van de kinderen weer in balans, wordt het weer veilig en kunnen zij zich weer verder ontwikkelen.

Gratis bij deelname
- Kinderen uit de Knel, 3e herziene druk, Margreet Visser & Justine van Lawick
- Kinderen uit de Knel Werkboek, voor ouders, Erik van der Elst, Jeroen Wierstra, Margreet Visser & Justine van Lawick

PROGRAMMA

13.30 Inloop

14.00 Welkom en Opening
Dagvoorzitter Elisabeth van der Heide, lid van het basis team Kinderen uit de Knel.
Korte introductie over de twee boeken en het programma van de middag.

14.10 Margreet Visser en Justine van Lawick bieden de derde druk van het boek Kinderen uit de Knel aan Arne Vermeer van Villa Pinedo aan.
Margreet en Justine vertellen kort iets over de veranderingen in het boek: kindergroep/ wetenschappelijk onderzoek / keystones en indicatiestelling.

14.20 Kwetsbaarheid
Arne Vermeer, Villa Pinedo.
Arne deelt zijn ervaringen als kind van gescheiden ouders, zoals hij regelmatig heeft gedaan tijdens netwerkbijeenkomsten van Kinderen uit de Knel. Hij vertelt over wat deze bijeenkomsten met hem doen, en wat het hem heeft gebracht om zich op deze manier kwetsbaar op te stellen.

14.45 Erik van der Elst en Jeroen Wierstra bieden het Werkboek Kinderen uit de knel aan een van de ouders aan de heeft deelgenomen aan KudK.
Erik en Jeroen vertellen kort iets over het werkboek.

14.55 Loslaten
Een ouder vertelt over ervaringen bij KudK en over hoe het gelukt is om zijn/haar kind bij een ruziescheiding uit de Knel te krijgen.

15.15 Kinderen uit de Knel ≈ Ouders uit de Knel ≈ Netwerk uit de Knel ≈ Professionals uit de Knel
Erik van der Elst, Margreet Visser, Jeroen Wierstra en Justine van Lawick
Sprekers gaan in op De Keystones van KudK: hoe hangen veranderingsprocessen van kinderen, ouders, netwerk en professionals samen. Hoe komt dit terug in het werkboek voor ouders en in de derde druk van KudK.

16.15 Afsluiting en borrel

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.Aanmelden