2e Thuiszitterscongres

27 juni 2019

Locatie: Spant, Bussum
Prijs: € 315,00 excl. BTW
Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Thuisproblematiek, tekort aan personeel en mogelijkheden op school, bureaucratie en psychische of gedragsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden.

De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem. Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend. De aantallen lopen op in plaats van af. Ligt u daar ook wakker van? Wat kunt u daar aan doen? En gaat het lukken ons lukken om het aantal thuiszitters terug te dringen en dit probleem goed aan te pakken? Er zijn redenen genoeg om dit onderwerp wederom op de agenda te zetten en samen oplossingen te zoeken.

Tijdens het Thuiszitterscongres bespreken we hoe we samen het aantal thuiszitters terugdringen, wat ervoor nodig is om écht in beweging te komen en welke acties en aanpassingen er nodig zijn om dit te bewerkstelligen. Door het uitwisselen van kennis en de geboden ruimte voor verschillende perspectieven krijgt u dit congres inzicht in verschillende vraagstukken omtrent de thuiszittersproblematiek.

Het programma bestaat uit vier plenaire lezingen. Er zijn veel projecten en initiatieven die thuiszitters proberen op te vangen. In twee deelsessierondes zijn verschillende workshops te volgen die diverse trajecten en thema’s laten zien. U krijgt inzicht in het aanbod van oplossingen, maar ook wat knelpunten zijn en waar het verbeterpotentieel ligt.

Ga voor meer informatie en het programma naar: www.thuiszitterscongres.nl.

Doelgroep:
Dit congres is ontwikkeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, medewerkers in de politiek, jeugdartsen, medewerkers van Samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, medewerkers vanuit de gemeente, jeugdzorgmedewerkers, schoolpsychologen, ouders, onderwijzers, zorgprofessionals, etc. die met thuiszittersproblematiek te maken hebben.

Early Bird:
Deelname aan het congres is inclusief consumpties en congresmateriaal. Vroege aanmelders ontvangen 35 euro korting op de deelnamekosten! Het Early Bird tarief van €280,00 excl btw wordt automatisch berekend op inschrijvingen die uiterlijk 10 mei 2019 online voltooid worden.

Informatie:
Meer informatie kunt u nalezen op de congreswebsite www.thuiszitterscongres.nl


Deelcongressen/Workshops:
1. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking - deel 2

1. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking - deel 2

(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de 1e deelsessieronde)
Bart van Kessel, directeur, Gedragswerk.

2. Wat is de rol van de orthopedagoog of schoolpsycholoog bij thuiszittende leerlingen?

2. Wat is de rol van de orthopedagoog of schoolpsycholoog bij thuiszittende leerlingen?

Drs. José P.M. Wichers-Bots , orthopedagoog, JWB Advies, lid van de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs

3. Langdurig en verborgen verzuim

3. Langdurig en verborgen verzuim

Via signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs.
MA Thomas van der Vliet, RoM Coördinator, OLS de Recon.
Ellen Assenberg, orthopedagoog, OLS de Recon.

4. Ziekteverzuim bij jeugdigen met complexe problematiek, een systemische visie

4. Ziekteverzuim bij jeugdigen met complexe problematiek, een systemische visie

Gemma Witteman, Jeugdarts Karakter Enschede, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. John Wolbers, Systeemtherapeut Karakter Enschede, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie​.

5. Onderwijsconsulenten: voor thuiszitters of wanneer uitval dreigt

5. Onderwijsconsulenten: voor thuiszitters of wanneer uitval dreigt

Yvon Wagenaar, onderwijsconsulent en onderwijszorgconsulent,
Onderwijsconsulenten. Aïscha Trokasti, directeur, Onderwijsconsulenten.

6. Wat te doen met ziekteverzuim bij leerlingen? Het DNA van M@ZL

6. Wat te doen met ziekteverzuim bij leerlingen? Het DNA van M@ZL

Inge Oreel, adviseur, NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).

7. Wat werkt (preventief) in de aanpak van thuiszitters?

7. Wat werkt (preventief) in de aanpak van thuiszitters?

Vincent Fafieanie, Expert samenwerking onderwijs - jeugd, Nederlands Jeugdinstituut.

8. Strafrecht als laatste redmiddel bij thuiszitters; het is juist vooral de zorg die stappen moet zetten

8. Strafrecht als laatste redmiddel bij thuiszitters; het is juist vooral de zorg die stappen moet zetten

Mr. Carlo Dronkers, Senior Officier van Justitie, Coördinerend ovj jeugd en jongeren. Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland.

9. Villa Revius: de optimale combinatie van onderwijs en zorg om thuiszitten te voorkomen of te verminderen

9. Villa Revius: de optimale combinatie van onderwijs en zorg om thuiszitten te voorkomen of te verminderen

Henriëtte Hopman, zorgcoördinator, Revius Lyceum Doorn. Edith van den Brink, conrector havo, Revius Lyceum Doorn.

10. Beter pASSend klas: kijk op de toekomst

10. Beter pASSend klas: kijk op de toekomst

Emilie de Graaff, senior docent beter pASSend klas, Altra Onderwijs en Jeugdzorg