Hanen-congres: Leren praten met plezier

20 mei 2019

Locatie: Aristo, Amsterdam
Prijs: € 345,00

LEREN PRATEN MET PLEZIER

Congres over het werken met de Hanen-methodiek.In een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld éen kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind. Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op herstel.

Hanen gecertificeerde logopedisten begeleiden ouders en jonge kinderen met een taal- of spraakprobleem thuis, op school en in de kinderopvang. Op dit congres maak je kennis met verschillende Hanen-programma’s en ontdek je wat de verschillende programma’s nog meer te bieden hebben.

Het Hanen Centre in Canada doet vanaf de jaren zeventig onderzoek naar de achtergronden van taal-spraakproblemen en ontwikkelde specifieke methodieken voor het verbeteren van de communicatiemogelijkheden van jonge kinderen met een spraak- of taalachterstand, inclusief kinderen met een ontwikkelingsachterstand of autisme. De evidence based programma’s stellen professionals en ouders in staat kinderen met een vertraagde spraak- of taalontwikkeling te helpen hun communicatieve vaardigheden uit te breiden. De wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn vertaald naar praktische communicatiestrategieën rond dagelijkse bezigheden die gemakkelijk toepasbaar zijn voor ouders.

INTERNATIONALE GASTSPREKER

Keynotespeaker op dit congres is Janice Greenberg. In de ochtend spreekt Janice Greenberg over het programma Leren praten met plezier, Learning Language and Loving it. In de middag geeft zij een verdiepende toelichting en achtergronden bij de verschillende Hanen-programma’s.

*****
Janice Greenberg, BSc, DSP, is logopedist en programmadirecteur van Leren praten met plezier – The Hanen Program voor onderwijskrachten en groepsleidsters van jonge kinderen. Ze heeft jarenlang met ouders en groepsleidsters gewerkt en past haar enorme ervaring toe op het zich nog steeds ontwikkelende programma Leren praten met plezier. Janice Greenberg geeft over de hele wereld lezingen over de benadering van Hanen om taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij kinderen in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de eerste jaren van het basisonderwijs te bevorderen. Ook geeft ze wereldwijd trainingen aan logopedisten, leerkrachten en groepsleidsters van kinderen in de voorschoolse leeftijd.

DEELSESSIES

In de deelsessies gaan Hanen gecertificeerde trainers in op het werken met de Hanen-methodieken en de werking ervan. Sommige behandelen specifieke programma’s als Target word of het werken met Praten doe je met zijn tweeën, andere gaan in op ontluikende geletterdheid, muziek en taalontwikkeling, coachende gespreksvoering. Alle onderwerpen zijn gerelateerd aan het werken met de Hanen-programma’s. Na afloop van dit congres ben je dan ook helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de programma’s of heb je kennis gemaakt met methodieken waar je verder mee zou willen werken.

Doelgroep:
Professionals die met kinderen met een taalontwikkelingsachterstand werken; logopedisten; pedagogen, teamleiders, locatiemanagers uit de kinderopvang; onderbouw (speciaal) onderwijs; jeugdartsen; pedagogisch behandelaars; medewerkers MKD; ambulant begeleiders; studenten; leerkrachten ROC.

EARLY BIRD korting
Schrijft u zich in voor 15 maart 2019, dan ontvangt u 35 euro EARLY BIRD korting! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Meer informatie:
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.lerenpratenmetplezier.nlDeelcongressen/Workshops:
1. Target Word

1. Target Word

Let op, deze sessie wordt alleen in de 1e ronde gegeven
Karin Wiefferink, senior onderzoeker O&O NSDSK
Annemarieke Melman, logopediste / afd. VOG NSDSK

2. Klankontwikkeling van 0-4

2. Klankontwikkeling van 0-4

Let op, deze sessie wordt alleen in de 1e ronde gegeven
Esther Ottow-Henning, MSc. psycholoog, logopedist, onderzoeker bij Auris
Dr. Brigitta Keij, gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling bij baby’s, onderzoeker bij Auris.

3. Meer met Muziek!

3. Meer met Muziek!

Wouter Verhage, dirigent, zanger en muziekpedagoog.
Saskia Koning, Hanen ‘instructor’ voor het programma ‘Praten doe je met z’n tweeën’, logopedist binnen de vroegbehandeling bij Pento Audiologische Centra en Muziek op Schoot docent.

4. Het belang van emotietaal en rekentaal.

4. Het belang van emotietaal en rekentaal.

Dr. Evelien Dirks, senior onderzoeker NSDSK

5. Coachende gespreksvoering

5. Coachende gespreksvoering

Annemarieke Melman, logopediste , NSDSK
Mieke Wilterdink, logopediste, Focus op interactie

6. Stimuleren van interactie in de groep bij kinderen met (ernstige) taalproblemen

6. Stimuleren van interactie in de groep bij kinderen met (ernstige) taalproblemen

Anneke Mientjes, logopedist, ontwikkelaar en docent Koninklijke Kentalis
Sharon Markgraaf-Kicken, behandelcoördinator Koninklijke Kentalis
Nike Mineur, pedagogisch behandelaar Koninklijke Kentalis

7. Meer dan Woorden!

7. Meer dan Woorden!

Liesbeth Fabius, logopedist en Hanen trainer, Logopedie Westrand
Esther van IJken, logopedist, oc behandelaar en Hanen trainer Communicatie @nders

8. Hanen met niet-Nederlands sprekende ouders;

8. Hanen met niet-Nederlands sprekende ouders;

Reneé Kwakkel, Hanen gecertificeerde logopedist & cursusleidster - praktijkhouder Logos Trainingen (praktijk voor Hanen Ouderprogramma’s in Amsterdam)