020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

MiddagSymposium, Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (2e editie) *UITVERKOCHT

30 maart 2016

Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht

€ 129,00 excl. BTW

Wegens succes is ook de 2e editie van dit symposium UITVERKOCHT, inschrijven voor 30 maart is niet meer mogelijk. Wij houden wel een wachtlijst bij voor indien er plaatsen vrijkomen, Wilt u in deze lijst worden opgenomen? Stuur dan een e-mail naar: office@logacom.nl

Hoe komt het dat de hersenen van kinderen die op jonge leeftijd chronisch getraumatiseerd zijn, zich anders ontwikkelen dan hersenen van kinderen die in een veilige en voorspelbare omgeving opgroeien? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van kinderen? En wat betekent dat voor het functioneren op school?

Tijdens dit middagsymposium wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen. Deelnemers leren hoe chronische stress kan overgaan in toxische stress en hoe dit de normale ontwikkeling verstoort. Aan de hand van casuïstiek wordt besproken tot welke problemen dit kan leiden in het gedrag en de mogelijkheden tot leren. Deelnemers leren het (probleem)gedrag van getraumatiseerde kinderen herkennen en begrijpen.

De gevolgen van trauma reiken verder dan het getroffen kind en het gezin of de familie. Trauma heeft invloed op alle mensen rondom het kind, zoals hulpverleners en leerkrachten. In de workshops wordt besproken hoe traumasensitief lesgeven niet alleen de veerkracht van getraumatiseerde kinderen vergroot maar ook die van alle andere kinderen én de leerkrachten zelf.

Leony Coppens, Carina van Kregten en Marthe Schneijderberg schreven Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs. Het verschijnen van deze publicatie is de aanleiding voor het middagsymposium. U krijgt de publicatie aan het eind van de middag uitgereikt.

Een uitgebreide beschrijving, het programma en achtergrondinformatie leest u ook op de mobiele event website van het symposium: www.300316.logacom.nl.

PROGRAMMA
13.30 – 14.00 uur - Inloop met koffie en thee

14.00 – 15.00 uur - Plenaire lezing; Trauma verstoort de ontwikkeling

Leony Coppens is orthopedagoog, klinisch psycholoog, supervisor VGCt en EMDR-practicioner. Zij is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van getraumatiseerde kinderen en geeft op dit gebied training en supervisie.
De eerste maanden en jaren in het leven van een kind zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de hersenen. Wanneer een kind in die fase als gevolg van traumatische gebeurtenissen chronische stress ervaart (en daarbij onvoldoende wordt gesteund door zijn ouders), kan dit vergaande negatieve gevolgen hebben. Leerkrachten komen deze gevolgen tegen bij het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. In deze lezing neemt Leony Coppens je mee in de fascinerende wereld van de hersenen. Hoe komt het dat de hersenen van getraumatiseerde kinderen zich anders ontwikkelen dan van kinderen die in een veilige en voorspelbare omgeving opgroeien? Wat gaat er anders in de hersenen van kinderen die op jonge leeftijd chronische stress hebben ervaren? De antwoorden op deze vragen komen in deze lezing aan de orde en helpen je om het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter te begrijpen.

15.00 – 15.30 uur - Pauze

15.30 -16.45 uur - Workshopronde, u heeft hierbij keuze uit de volgende drie workshops:

Workshop 1: Zie mijn ware kleur
Ellen Bron, Master in het begeleiden van gedrag, is groepsleerkracht op Interschool Ter Apel. De Interschool is een basisschool voor anderstaligen.
Je hoofd zit nog vol met de traumatische ervaringen die je hebt opgedaan. Je hebt afscheid moeten nemen van jouw hond, jouw kat, jouw vriendjes en helaas ook van je eigen familie en van jouw land. Daar ging je onderweg naar het beloofde land. De boot waarmee je verscheept werd bleek minder mooi te zijn dan gedacht. De golven waren hoog, je zag mensen verdrinken en voelde de angst van de mensen om je heen. Gelukkig kwam je terecht in Nederland. Eerst was je blij maar daarna overspoelden alle nieuwe indrukken jou. Een andere taal, andere normen en waarden, ander eten, alles om je heen is nieuw en onbekend. En dan….. mag je na drie dagen naar school, naar Interschool in Ter Apel. Je voelt je er welkom en thuis en vraagt je af hoe het kan dat je nu kunt ontspannen en weer hardop durft te lachen…
Tijdens de workshop krijgen deelnemers een inkijk op de manier waarop Interschool haar onderwijs rondom deze kinderen organiseert. De focus zal liggen op gedrag leren herkennen en begrijpen, waarbij de rol van de leerkracht van cruciaal belang is.
Workshop 2: (H)erkennen van trauma in de klas
Marthe Schneijderberg is orthopedagoog op een Top Referent Trauma Centrum. Zij is gespecialiseerd in diagnostiek bij het vermoeden van traumagerelateerde problematiek en begeleidt ouders en leerkrachten in de omgang met getraumatiseerde kinderen.
Voor getraumatiseerde kinderen kan school een plek zijn waar ze zich veilig voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk is het echter vaak zo dat ze door hun gedragsproblemen op school in een negatieve spiraal terechtkomen die de traumaproblematiek juist versterkt. In deze workshop staat het doorbreken van de negatieve spiraal centraal. Leerkrachten kunnen door traumasensitief les te geven het gevoel van veiligheid en de veerkracht van getraumatiseerde kinderen vergroten, zodat ook deze kinderen zich zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied optimaal ontwikkelen. Strategieën die hiervoor de basis vormen komen aan bod: door een traumabril naar het gedrag van getraumatiseerde kinderen kijken, aansluiten bij hun gevoelens en gedachten en ze helpen deze te reguleren, opbouwen van positieve, stabiele relaties en omgaan met triggers. Voorbeelden uit de praktijk ondersteunen de theorie.
Workshop 3: De invloed van trauma op de omgeving: Hoe blijft de leerkracht gezond?
Carina van Kregten is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR-therapeut. Zij is ruim vijfentwintig jaar werkzaam in de zorg voor licht verstandelijk beperkte kinderen en gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van uit huis wonende getraumatiseerde kinderen.
Getraumatiseerde kinderen kunnen herstellen in de interactie met volwassenen die veilig en voorspelbaar zijn. Dat vraagt inspanning van leerkrachten. Zij houden het alleen vol als zij gezond en uitgerust zijn. Deze workshop gaat in op de mogelijke negatieve effecten op de gezondheid die kunnen ptreden bij leerkrachten die lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Aan bod komen: secundaire traumatische stress, burn-out en uitputting van mededogen. Deelnemers krijgen manieren aangereikt om dit te herkennen en praktische handvatten om de gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. De leerkracht zelf is daarin een belangrijke schakel, maar ook leidinggevenden, directeuren, bestuurders en anderen kunnen een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving. Werken met getraumatiseerde kinderen vraagt om een lange adem en om voortdurend uitrusten en herstellen. Zorg voor de leerkracht komt ten goede aan de leerlingen, collega’s, relaties en aan het beroep.

16.45 uur - Borrel

Locatie:
De lezing en workshop worden gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving .

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW, dit is inclusief de publicatie t.w.v. € 37,50, consumpties en borrel na afloop.
Bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.