2e Thuiszitterscongres

27 juni 2019

Adresgegevens
Vul in het bovenstaande veld uw email ter controle opnieuw in.
Deelsessies

Selecteer uw keuze(s) indien u wenst deel te nemen aan een deelcongres of workshop:

Eerste deelsessie ronde:

Tweede deelsessie ronde:


Voor het geval dat bovenstaande sessies reeds volgeboekt zijn of in dezelfde ronde vallen, kunt u hier alternatieven opgeven:

Eerste deelsessie ronde:

Tweede deelsessie ronde:


Factuurgegevens


U kunt hieronder een factuuradres invullen indien deze afwijkt van bovenstaand adres.
Let op: Indien uw werkgever het congres betaalt; vraag alstublieft het juiste factuuradres en eventuele kostenplaats of referentie op bij de administratie van uw organisatie.


E-mailadres van uw administratie (bijvoorbeeld afdeling crediteuren@ of facturen@) voor verzending van factuur:

Aanvullend - korting Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit bij aanmelding zelf aan te vinken en/of de kortingscode in te voeren. De voorwaarde voor meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Ik wens gebruik te maken van de volgende kortingsregeling:

Indien u over een kortingscode of abonneenummer beschikt, dan kunt u het hier invullen. Bij gebruik van abonneekorting is vermelden van abonneenummer verplicht, zonder abonneenummer wordt de korting niet verwerkt.


Aanvullend - accreditatie

Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Vul dan hier uw gegevens in zodat wij uw presentie kunnen verwerken indien accredtiatie is aangevraagd (niet voor alle bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd, raadpleeg de website van het congres voor meer informatie).


Eventuele aanvullende opmerkingen of informatie (zoals medische dieetwensen):Wilt u nog iemand aanmelden klik dan op Volgende Aanmelding.

Om uw aanmelding(en) te voltooien, klik op de Aanmelden knop.

Deelcongressen/Workshops:
1. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking - deel 2

1. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking - deel 2

(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de 1e deelsessieronde)
Bart van Kessel, directeur, Gedragswerk.

2. Wat is de rol van de orthopedagoog of schoolpsycholoog bij thuiszittende leerlingen?

2. Wat is de rol van de orthopedagoog of schoolpsycholoog bij thuiszittende leerlingen?

Drs. José P.M. Wichers-Bots , orthopedagoog, JWB Advies, lid van de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs

3. Langdurig en verborgen verzuim

3. Langdurig en verborgen verzuim

Via signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs.
MA Thomas van der Vliet, RoM Coördinator, OLS de Recon.
Ellen Assenberg, orthopedagoog, OLS de Recon.

4. Ziekteverzuim bij jeugdigen met complexe problematiek, een systemische visie

4. Ziekteverzuim bij jeugdigen met complexe problematiek, een systemische visie

Gemma Witteman, Jeugdarts Karakter Enschede, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. John Wolbers, Systeemtherapeut Karakter Enschede, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie​.

5. Onderwijsconsulenten: voor thuiszitters of wanneer uitval dreigt

5. Onderwijsconsulenten: voor thuiszitters of wanneer uitval dreigt

Yvon Wagenaar, onderwijsconsulent en onderwijszorgconsulent,
Onderwijsconsulenten. Aïscha Trokasti, directeur, Onderwijsconsulenten.

6. Wat te doen met ziekteverzuim bij leerlingen? Het DNA van M@ZL

6. Wat te doen met ziekteverzuim bij leerlingen? Het DNA van M@ZL

Inge Oreel, adviseur, NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).

7. Wat werkt (preventief) in de aanpak van thuiszitters?

7. Wat werkt (preventief) in de aanpak van thuiszitters?

Vincent Fafieanie, Expert samenwerking onderwijs - jeugd, Nederlands Jeugdinstituut.

8. Strafrecht als laatste redmiddel bij thuiszitters; het is juist vooral de zorg die stappen moet zetten

8. Strafrecht als laatste redmiddel bij thuiszitters; het is juist vooral de zorg die stappen moet zetten

Mr. Carlo Dronkers, Senior Officier van Justitie, Coördinerend ovj jeugd en jongeren. Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland.

9. Villa Revius: de optimale combinatie van onderwijs en zorg om thuiszitten te voorkomen of te verminderen

9. Villa Revius: de optimale combinatie van onderwijs en zorg om thuiszitten te voorkomen of te verminderen

Henriëtte Hopman, zorgcoördinator, Revius Lyceum Doorn. Edith van den Brink, conrector havo, Revius Lyceum Doorn.

10. Beter pASSend klas: kijk op de toekomst

10. Beter pASSend klas: kijk op de toekomst

Emilie de Graaff, senior docent beter pASSend klas, Altra Onderwijs en Jeugdzorg