020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Het team

Paul Roosenstein

Paul Roosenstein
Passie voor maatschappelijke vraagstukken en een bijdrage leveren aan deskundigheidsontwikkeling van professionals zijn de belangrijkste drijfveren geweest om in 2001 Logacom als onafhankelijk congresbureau in het leven te roepen. Naast mijn functie als directeur van Logacom, ben ik tevens als directeur werkzaam bij BV Uitgeverij SWP, internetbedrijf Zesbee BV en de LOGAVAK Opleidingsgroep.

Jantina Wander

Jantina Wander
Als congressupport medewerker zorg ik ondersteunend aan en samen met de congresmanager voor alles dat nodig is om een congres tot succesvolle uitvoering te brengen. Vanuit het congressecretariaat beantwoord ik allerhande vragen zowel telefonisch als per mail en ik verzorg de deelnemersadministratie die nodig is voor toegangsbewijzen en interne informatie. Ook bevestig ik de sprekers en stem met hen de wensen en behoeften af om in het draaiboek te verwerken, zodat zij op de congresdag zorgeloos kunnen presenteren.

Shella Orij

Shella Orij
Bij Logacom ben ik verantwoordelijk voor de congresfacturatie en -administratie. Tijdens grote congressen ben ik tevens aanwezig als hostess om de deelnemers een leuke en leerzame congresdag te bezorgen!

Kirsten Knobbe

Kirsten Posthuma
Van 2010 tot 2012 heb ik bij Logacom gewerkt als congresmanager. In mijn huidige functie als producer stel ik inhoudelijk nieuwe congresprogramma's op en verdiep mij hiervoor in nieuwe thema's. Mede door het spreken van mensen uit het werkveld kom ik dan tot een actueel en interessant congresprogramma. Het uitdiepen van een thema en de vele contacten met verschillende professionals maken dit werk voor mij erg afwisselend en interessant!

Charlotte Koelmans

Charlotte Koelmans
Sinds februari 2012 ben ik bij Logacom werkzaam als congresmanager. Na overdracht van mijn collega Kirsten, zorg ik voor verdere uitwerking van het programma in een congresfolder, op de website en andere marketing uitingen. In overleg met programmacommissies en andere betrokken partijen zorg ik voor afstemming van verschillende communicatie-uitingen, planning, organisatie en evaluatie. Een veelzijdige functie van 1ste opzet tot evaluatie waarbij ik bij alle onderdelen betrokken ben en geniet van de variatie!