020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Dyslexiecongres

17 december 2019

Spant!, Bussum

€ 279,00 excl. BTW


Bestaat Dyslexie? En is het een relevante vraag?'

In de schoolpraktijk bestaat grote verwarring over dyslexie. In onderzoek dat Follow The Money publiceerde werd de nadruk gelegd op de woekerwinsten die dyslexiebedrijven zouden maken. Drie jaar geleden kwam het televisieprogramma RamBam met het nieuws dat het wel heel gemakkelijk was om een dyslexieverklaring te verwerven. Duidelijk werd ook dat bij veel ouders de opvatting heeft postgevat dat het schoolleven van hun kind met zo’n verklaring in de hand te vergemakkelijken is. Dat je je kind dus tekort doet als het niet zo’n verklaring heeft.

Op het congres ‘Bestaat dyslexie?’ willen we nagaan in hoeverre die verwarring door de wetenschap veroorzaakt wordt. Over een aantal fundamentele vragen blijken wetenschappers het namelijk sterk oneens te zijn. Naar aanleiding van het onderzoek van FTM gingen ze weer rollend over straat. Dyslexie zou veroorzaakt worden door slecht onderwijs. Omdat er tegenwoordig in de groepen 3 en 4 veel te weinig geoefend wordt, zou een probleem gecreëerd zijn dat helemaal niet zou hoeven bestaan. Zelfs over het al dan niet bestaan van een in de DSM omschreven stoornis als EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) bestaat grote onenigheid. Bestaande verschillen in de manier waarop dyslexie gediagnosticeerd wordt scheppen ongelijke onderwijskansen. Op diverse plaatsen wordt aan nieuwe richtlijnen gewerkt, maar het is zeer de vraag of daarmee de onrechtvaardigheden een einde komt. De fundamentele kwesties blijven er buiten beschouwing.

Op het congres ‘Bestaat dyslexie?’ worden de wetenschappelijke hoofdrolspelers in de discussie in Nederland uitgedaagd om serieus over hun verschillen in opvatting in debat te gaan. De door de wetenschap in de praktijk veroorzaakte schadelijke verwarring moet de wereld uit.

Wilt u meer weten over wat en wie er precies op het programma staan? Ga naar de www.dyslexiecongres.nl voor meer informatie.