Congresprogramma over signalering, diagnostiek en behandeling van trauma
Communicatie gaat om begrijpen en begrepen worden. De manier waarop een persoon communiceert is altijd een mix van de specifieke individuele kenmerken van die persoon in combinatie met de culturele kenmerken van de maatschappelijke groep waar de persoon toe behoort (nationaliteit, klasse, religie etc.).
De (sociale) professional in justitieel kader zal zijn/haar kennis van gespreks- en communicatietechnieken daarom moeten aanvullen met kennis van enkele van de voornaamste culturele invloeden op de communicatie.
Bijeenkomst voor professionals die de belangen van ouders behartigen en met hen in gesprek gaan, met het ouderperspectief als uitgangspunt.
Het complete programma

Middagsymposium Autisme: relaties, gender, seksualiteit

4 juni 2019

Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 129,00
Aanmelden

MiddagSymposium Autisme: relaties, gender, seksualiteit


Integratie van perspectieven uit ervaringsdeskundigheid, wetenschap en praktijk

Datum: 4 juni 2019
Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 129,00

Meer informatie over deze middagsymposium vindt u op http://040619.logacom.nl

Bij mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de ontwikkeling vaak anders dan bij leeftijdsgenoten zonder ASS. Op het gebied van relaties, gender en seksualiteit is dit zeker ook het geval. De ervaringen en oorzaken van deze anders verlopende ontwikkelingsprocessen zullen besproken worden, en tevens de mogelijkheden voor de omgeving om in deze ontwikkelingsprocessen te ondersteunen en met deze soms delicate onderwerpen om te gaan.
In dit symposium komen invalshoeken uit ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijk onderzoek en praktijk samen.


Doelgroep
Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), praktijkondersteuner huisarts, zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

Programma:
13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Opening Dagvoorzitter Kirstin Greaves-Lord, Hoofd Autisme Onderzoeksprogramma en Expertise Centrum, Erasmus MC-Sophia en Yulius en programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen!

13.35 uur - Ervaringen: gevoelens die komen kijken bij de psychosociale/seksuele ontwikkeling in de puberteit en het verkennen van relaties in de (jong)volwassenheid.
Jasper Wagteveld ervaringsdeskundig trainer, begeleider, coach autisme.

14.20 - Wetenschap: de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met Autisme in vergelijking met die van jongeren zonder Autisme en aangrijpingspunten die verwerkt zijn in wetenschappelijk gefundeerde behandelingen.
Kirstin Greaves-Lord, Hoofd Autisme Onderzoeksprogramma en Expertise Centrum, Erasmus MC-Sophia en Yulius en programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen!

14.55 uur - Pauze

15.25 uur - Praktijk: Cruciale vaardigheden van behandelaars voor het ondersteunen van de psychoseksuele ontwikkeling van mensen met autisme en het betrekken van hun omgeving.
Annemiek Landlust Gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut i.o. en inhoudelijk teamleider bij Jonx Autisme Lentis.

16.15 uur - Borrel en nazit
17.00 uur - Einde

Deelnamekosten
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 99,- excl. BTW.

Kortingen
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs.

Abonneekorting: WTA-abonnees ontvangen € 29,- korting op de deelnameprijs.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

Aanmelden