Middagsymposium Autisme: relaties, gender, seksualiteit

4 juni 2019

Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 129,00

MiddagSymposium Autisme: relaties, gender, seksualiteit


Integratie van perspectieven uit ervaringsdeskundigheid, wetenschap en praktijk

Datum: 4 juni 2019
Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 129,00

Meer informatie over deze middagsymposium vindt u op http://040619.logacom.nl

Bij mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de ontwikkeling vaak anders dan bij leeftijdsgenoten zonder ASS. Op het gebied van relaties, gender en seksualiteit is dit zeker ook het geval. De ervaringen en oorzaken van deze anders verlopende ontwikkelingsprocessen zullen besproken worden, en tevens de mogelijkheden voor de omgeving om in deze ontwikkelingsprocessen te ondersteunen en met deze soms delicate onderwerpen om te gaan.
In dit symposium komen invalshoeken uit ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijk onderzoek en praktijk samen.

Doelgroep
Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), praktijkondersteuner huisarts, zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

Programma:


13.00 uur - Inloop

13.30 uur - Opening Dagvoorzitter
Kirstin Greaves-Lord, Hoofd Autisme Expertise Centrum en Onderzoeksprogramma, Jonx, Yulius en Erasmus MC-Sophia en programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme.

13.35 uur - Ervaringen:
gevoelens die komen kijken bij de psychosociale/seksuele ontwikkeling in de puberteit en het verkennen van relaties in de (jong)volwassenheid.
Jasper Wagteveld ervaringsdeskundig trainer, begeleider, coach autisme.

14.20 - Wetenschap: de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met Autisme in vergelijking met die van jongeren zonder Autisme en aangrijpingspunten die verwerkt zijn in wetenschappelijk gefundeerde behandelingen.
Kirstin Greaves-Lord, Hoofd Autisme Expertise Centrum en Onderzoeksprogramma, Jonx, Yulius en Erasmus MC-Sophia en programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme

14.55 uur - Pauze

15.25 uur - Praktijk: Cruciale vaardigheden van behandelaars voor het ondersteunen van de psychoseksuele ontwikkeling van mensen met autisme en het betrekken van hun omgeving.
Annemiek Landlust Gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut i.o. en inhoudelijk teamleider bij Jonx Autisme Lentis.

16.15 uur - Borrel en nazit

17.00 uur - Einde

Deelnamekosten
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 99,- excl. BTW.

Kortingen
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs.

Abonneekorting: WTA-abonnees ontvangen € 29,- korting op de deelnameprijs.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.