Werksymposium Flexibel werken met gezinnen

22 mei 2019

Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 145,00
Deze middag verkennen we samen met de deelnemers hoe het ronde model van methodische acties uit het boek: ‘flexibel werken met gezinnen’ begeleiders ondersteunt om samen met ouders tot een goed bij ouders aansluitend begeleidingsproces te komen.

Meer informatie:
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.220519.logacom.nl

Methodische stappenplannen zijn in de regel vanuit de begeleider geformuleerd. Bijvoorbeeld: kennismakingsgesprek/ observatieperiode/ werkplanmoment/ veranderingsperiode/ tussenevaluatie/ afrondingsperiode. Met het ronde model van de PPG/ IAG ( Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding / Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) willen we de begeleider een instrument in handen geven om samen met de ouder te kiezen voor een volgende methodische actie.

Methodische modellen veronderstellen vaak ook een begin en eind met een vaste volgorde van stappen. Dit in tegenstelling tot de ervaring van begeleiders in de praktijk, die aan willen sluiten bij de ouders en ervaren, dat zij ‘springen’ in de methodiek en dat ieder gezin om een andere aanpak vraagt. Het ronde model van de PPG/IAG geeft ook ondersteuning bij ‘springen’ en ‘andere’ volgordes. Er is immers geen vaste volgorde, maar methodische ondersteuning op maat. De methodiek zit in een aanbod van verschillende methodische acties. De methodiek zit ook in het per werkbezoek kunnen kiezen voor een methodische actie en in die actie een methodische cirkel doorlopen van: Doen/ Doel/ Oogsten op doel.

In dit werksymposium maakt u kennis met de ronde methodiek van de PPG/IAG als beschreven in: “Flexibel Werken met gezinnen”. Hierin staan visiebouwstenen als: oudergericht, samenwerkingsgericht en competentiegericht werken centraal

Doelgroep:
Begeleiders, werkzaam met gezinnen vanuit verschillende kaders: zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zorg voor mensen met spraak/ taalproblematiek, gezondheidszorg, jeugdzorg of jeugdbescherming, kinder- en jeugdpsychiatrie. Professionals die het werken van deze begeleiders met gezinnen ondersteunen; werkbegeleiders, pedagogen, psychologen, systeemtherapeuten. Docenten pedagogiek, Social work (MWD, SPH) Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 145,- excl. BTW, dit is inclusief, consumpties en borrel. Na afloop ontvangt u het boek Flexibel werken in gezinnen.

Korting:
Bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Aanmelden: Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:

Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie de pagina locatie voor meer informatie.

Programma

13.00 Inloop

13.30 Het ronde schema van de PPG/IAG Drs. Sonja Ehlers, orthopedagoog en NLP practitioner, docent en trainer bij de Hogeschool Utrecht. Korte inleiding over de ontstaansgeschiedenis van het schema. Hoe je op drie manieren naar dit schema kan kijken: Korte toelichting op het schema. Schema en visiebouwstenen. Gereedschap voor het werken met gezinnen: De werker als professional, methodiek, instrumenten en kennis.

14.00 Het schema en jij als professional
In kleine groepen rondom een begeleider uit het werkveld onderzoeken: - Mijn laatste bezoek in een gezin, waar zat ik in het ronde schema van de PPG/IAG? - Hoe zou ik het schema in dat gezin kunnen gebruiken om positieve beweging te creëren? Plenaire uitwisseling

14.45 Pauze

15.15 Werken met het ronde schema van de PPG/IAG op tafel.
Alfred Volkers, master NLP, Trainer/Coach/ Supervisor, werkt als zelfstandig ondernemer in de jeugdzorg en is franchisenemer van ‘Vraagkracht’. Alfred laat zien hoe hij in de praktijk werkt met het schema op tafel en een belangrijk instrument uit het boek: het 3 kolommenmodel.

15.30 Doel/ Doen/ Oogsten op doel Hoe zet je op basis van het ronde schema van de PPG/IAG een methodische cirkel in bij ieder werkbezoek? Een methodische cirkel, die start met een ouderdoel, een activiteit passend bij een werkdoel van de ouder en passend bij een activiteit uit de methodische cirkel. En hoe borg je de oogst van dat werkbezoek met de ouder, zodat wat hij uit dat werkbezoek heeft gehaald tot zijn eigen beschikking blijft? - Bekijk met je buurman/ buurvrouw hoe je dit principe van doen/ doel/ oogsten op doel kan toepassen in je eigen werk. - Korte plenaire uitwisseling

16.00 zeer korte Pauze
16. 15 DOEN uit de ronde cirkel van de PPG/IAG: Hoe wel? Hoe niet?
Meer doen/ minder praten? Als de onmacht toeneemt neemt de neiging tot overnemen en controleren toe. Hoe kan je op gelijkwaardige wijze een ouder met een aanbod van handelen op weg helpen? - Video hoe niet! - Wat zou anders moeten? - In groepen rondom een begeleider voorstel maken van gelijkwaardige directieve aanpak - Plenaire Uitwisseling

17.00 Afsluiting en borrel