4e Jaarcongres Participatie en Herstel

10 december 2019

Locatie: Spant!, Bussum
Prijs: € 295,00
Aanmelden
In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ook degenen die te kampen hebben met psychische, sociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het werk in de wijk met deze groep richt zich op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving en op participatie in werk en vrijetijdsbesteding. Het valt soms niet mee om hier goed vorm aan te geven.

Het Jaarcongres Participatie en Herstel richt zich op de ontwikkeling van sociale inclusie in stad en wijk met aandacht voor ondersteuning van maatschappelijk herstel. Dit houdt ook in het tegengaan van stigmatisering en maatschappelijke uitsluiting. Behandeling en begeleiding dienen naadloos op elkaar aan te sluiten en ondersteunend te zijn bij door de cliënt gewenste rollen in de samenleving. Ook aan de kant van de samenleving dient er veel te gebeuren om gastvrijheid te creëren voor mensen die ‘anders’ zijn.

Voor wie?
Professionals werkzaam in: (specialistische) GGZ, maatschappelijke opvang, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, wijkcentra, gemeenten, wijkteams, forensische zorg, reclassering, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en (geriatrische) ouderenzorg.
Professionals werkzaam als: wijkteammedewerker, SPV’er, verpleegkundige, woonbegeleider, sociaal werker, participatiecoach, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, casemanager, maatschappelijk werker, IPS- trajectbegeleider, (buurt)coach, ambulant/persoonlijk begeleider, docent, manager, beleidsmedewerker en ervaringswerker.
Tevens zijn welkom: cliënten en familieleden.

Het programma moet nog worden samengesteld, maar aanmelden is al mogelijk!

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 15 oktober 2019 dan ontvangt u €30 EARLY BIRD korting en betaalt u €265,00 (excl. btw) voor uw deelname!

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u binnenkort vinden op de congreswebsite: www.participatieherstelcongres.nl.>


Aanmelden