10e Jaarcongres LVB

17 september 2019

Locatie: Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
Prijs: € 289,00
In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd.

De problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Psychische stoornissen en een LVB gaan geregeld en in wisselende combinaties samen. De zorg voor mensen met een psychische stoornis én een licht verstandelijke beperking vereist een goede, afgestemde samenwerking tussen de betrokken hulpverleners.

Al tien jaar lang organiseert Logacom in september het Jaarcongres LVB met aandacht voor LVB in relatie tot:
  • Gedragsproblemen
  • Verslaving
  • Criminaliteit

Doelgroep:
professionals werkzaam met LVB'ers in/bij jeugdzorg, welzijn, GGZ, (speciaal)onderwijs, verslavingszorg, politie, reclassering en rechterlijke macht.

Informatie:
Voor meer informatie zoals het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.lvbcongres.nl

EARLY BIRD
Schrijft u zich voor 2 juli in dan ontvangt u 29 euro EARLY BIRD korting en betaalt u slechts €250,00 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Deelcongressen/Workshops:
1. Time of your life - Proeftuin maatschappelijke diensttijd voor kwetsbare jongeren

1. Time of your life - Proeftuin maatschappelijke diensttijd voor kwetsbare jongeren

Spreker namens Expertisecentrum William Schrikker wordt nader bekend gemaakt.
ervaringsdeskundige/deelnemende jongere.

2. Een Virtual Reality Ervaring over LVB

2. Een Virtual Reality Ervaring over LVB

Spreker namens Expertisecentrum William Schrikker wordt nader bekend gemaakt.

3. Ervaar LVB en psychiatrie

3. Ervaar LVB en psychiatrie

Heleen Drapers, gedragsdeskundige/psycholoog MEE Den Haag.

4. Regieversterken bij LVB

4. Regieversterken bij LVB

Willemijn Berssenbrugge-Leliveld, MSc., orthopedagoog-generalist, gedragsdeskundige bij Humanitas DMH. Auteur van het nog te verschijnen boek Regieversterkend handelen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Drs. Elena Carmona van Loon, trainer, orthopedagoog-generalist, auteur van Regieversterkend handelen en Regieversterkend leiderschap en het nog te verschijnen boek Regieversterkend handelen voor mensen met een verstandelijke beperking.

5. LVB-ers in de groep; dynamiek of dynamiet?

5. LVB-ers in de groep; dynamiek of dynamiet?

Aswintha Mandemaker, trainer en (team)coach, Profila Zorg en auteur van het boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’.
Nadine de Wit, orthopedagoog en gedragsdeskundige, Profila Zorg.

6. Kom van je eiland af

6. Kom van je eiland af

Linda Lai, coördinator arbeid en scholing, Stichting Reik.

7. Inclusief burgerschap van mensen met LVB

7. Inclusief burgerschap van mensen met LVB

Drs. Jaap Olthof, docent sociologie en PhD onderzoeker, Hanzehogeschool Groningen/ Universiteit van Amsterdam. Ervaringsdeskundige met een LVB.

8. Verklaringsmodel voor delictgedrag bij jongeren met een LVB

8. Verklaringsmodel voor delictgedrag bij jongeren met een LVB

Brenda Riegman, adviseur, VanMontfoort.

9. Dakloos, LVB en weer zelfstandig leren wonen

9. Dakloos, LVB en weer zelfstandig leren wonen

Monica Quist, GGZ specialist en trainer CGB, Kessler Stichting.
Sylvia Romijn, trajectregisseur, Kessler Stichting.
Durske Wijgergangs, beleidsmedewerker, Kessler Stichting.

10. Perspectiefproject voor leerlingen met een LVB

10. Perspectiefproject voor leerlingen met een LVB

Hanneke de Jong, onderwijsspecialist/ projectleider Perspectiefproject, Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.
Chantal Neijs, leraar Perspectiefklas.
Monique Welling, leraar Perspectiefklas.

11. Stress- en agressieregulatie bij mensen met LVB via muziektherapie en psychomotorische therapie

11. Stress- en agressieregulatie bij mensen met LVB via muziektherapie en psychomotorische therapie

Martina de Witte, MA, NMT, docent muziektherapie en coördinator onderzoek bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Promotieonderzoek gericht op effecten van muziekinterventies op stressreductie bij mensen met LVB, Universiteit van Amsterdam.
Tina Bellemans, MSc, Christelijke Hogeschool Windesheim, lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn & Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute. Promotie gericht op effect van PMT bij LVB en agressieproblemen

12. Kwaliteit in beeld: van individueel gesprek tot jaarverslag

12. Kwaliteit in beeld: van individueel gesprek tot jaarverslag


Margriet Peters, MSc., onderzoeker/adviseur, Praktikon.
Nina Esmeijer, MSc., onderzoeker/adviseur, Praktikon.