Congresprogramma over signalering, diagnostiek en behandeling van trauma
Communicatie gaat om begrijpen en begrepen worden. De manier waarop een persoon communiceert is altijd een mix van de specifieke individuele kenmerken van die persoon in combinatie met de culturele kenmerken van de maatschappelijke groep waar de persoon toe behoort (nationaliteit, klasse, religie etc.).
De (sociale) professional in justitieel kader zal zijn/haar kennis van gespreks- en communicatietechnieken daarom moeten aanvullen met kennis van enkele van de voornaamste culturele invloeden op de communicatie.
Bijeenkomst voor professionals die de belangen van ouders behartigen en met hen in gesprek gaan, met het ouderperspectief als uitgangspunt.
Het complete programma

10e Jaarcongres LVB

17 september 2019

Locatie: Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
Prijs: € 279,00
Aanmelden
In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd.

De problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Psychische stoornissen en een LVB gaan geregeld en in wisselende combinaties samen. De zorg voor mensen met een psychische stoornis én een licht verstandelijke beperking vereist een goede, afgestemde samenwerking tussen de betrokken hulpverleners.

Al tien jaar lang organiseert Logacom in september het Jaarcongres LVB met aandacht voor LVB in relatie tot:
  • Gedragsproblemen
  • Verslaving
  • Criminaliteit

Doelgroep:
professionals werkzaam met LVB'ers in/bij jeugdzorg, welzijn, GGZ, (speciaal)onderwijs, verslavingszorg, politie, reclassering en rechterlijke macht.

Informatie:
Momenteel werken wij nog aan het programma met interessante lezingen of diagnostisering, methodieken en andere interventies om kinderen en jongeren met een LVB (beter) te begeleiden. Wij heten u van harte welkom op deze informatieve en inspirerende dag, inschrijven is al mogelijk! Meer informatie en later ook het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.lvbcongres.nl

EARLY BIRD
Schrijft u zich voor 2 juli in dan ontvangt u 29 euro EARLY BIRD korting en betaalt u slechts €250,00 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Aanmelden