Jaarcongres Van Brede school naar Kindcentrum

15 mei 2019

Locatie: Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht
Prijs: € 295,00

Het gelukkige kindcentrum.


De Brede school was sinds het midden van de jaren negentig een ontwikkeling van onderaf. De Groningse vensterschool behoorde tot één van de voorlopers op dit terrein. In 1998 onderkende het rijk het belang hiervan. In het Regeerakkoord 1998 zegde het rijk steun toe aan de brede school ontwikkeling. In maart 1999 werd de brede school opgenomen in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (Bans) dat het Rijk, de VNG en de provincies afsloten.

Het is een boeiende en bloeiende ontwikkeling geweest waarbij tot op heden zo’n 3000 scholen zichzelf als Brede school zien. Inmiddels zijn we kabinetten verder en ook de wetgeving heeft niet stilgezeten, waarbij in 2014 de wet op het passend onderwijs werd ingevoerd. Daarnaast zijn de toegenomen vluchtelingenstromen, maar ook demografische ontwikkelingen van invloed op het kindcentrum van nu. De digitale wereld is in een stroomversnelling geraakt met aanzienlijke invloed op leerlingen en hun (school)omgeving.

De term Bredeschool wordt allengs meer omgebouwd tot integraal kindcentrum of gewoon: kindcentrum. Hiermee zou een brug geslagen kunnen worden naar een gehele of gedeeltelijke integratie met de kinderopvang.

Tijdens deze 14e editie staat het thema “Het gelukkige kindcentrum” centraal:

  • Wat is de zin en onzin van onderwijsvernieuwingen, en wat voor invloed heeft dit op de samenwerking tussen bijvoorbeeld peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs?
  • Hoe zorgt samenwerken voor meer werkplezier van uw medewerkers, leerplezier van de leerling en op welke wijze is dit in te zetten in uw eigen kindcentrum?
  • Is passende ontwikkeling niet een betere term dan passend onderwijs en passende kinderopvang?
  • Wat zijn de mitsen en de maren van de doorgaande leerlijn?

 

Vervolgens zijn er 23 inspirerende en interessante deelsessies waar u in twee rondes uit kunt kiezen.

Een greep uit het aanbod:       

  • Betrokkenheid als kwaliteitsindicator van goede opvang en onderwijs  
  • Innovatieve onderwijshuisvesting
  • De aap en de banaan: voor kindcentra die in beweging willen komen
  • Financiering van het (I)KC. Van visie naar haalbaar plan
  • Talentateliers in de wijk

 

Zorg dat u bij dit congres aanwezig bent en schrijf u nu in!

 

 
Het programma en voorwaarden kunt u nalezen op www.bredeschoolcongres.nl. Aan het aanbod van deelsessies wordt nog gewerkt, zodra dit bekend is dan vermelden wij dat ook op de website.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 15 maart 2019 dan ontvangt u ruim 10% EARLY BIRD korting en betaalt u slechts €260,00 (excl. btw) voor uw deelname! Uiteraard krijgen snelle beslissers later de mogelijkheid om hun voorkeur voor deelsessies op te geven.

Heeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via 020-3203364 of office@logacom.nl


Deelcongressen/Workshops:
1. Verhalend leiderschap

1. Verhalend leiderschap

Willem de Vos, rector-bestuurder, Christelijk Lyceum Veenendaal.

2. Betrokkenheid als kwaliteitsindicator van goede opvang en onderwijs

2. Betrokkenheid als kwaliteitsindicator van goede opvang en onderwijs

(let op alleen beschikbaar in de 2e deelsessieronde)
Suze Roelofs, procesbegeleider/spreker.

3. De boer op met Kindgericht Centrum de Kleine Akkers!

3. De boer op met Kindgericht Centrum de Kleine Akkers!

Anna van Duuren, manager kinderopvang, Kinderopvang Humanitas.
Beppie Smit, directeur, Jenaplanschool de Kleine Akkers.
Gerry Leijten, procesbegeleider.

4. Leuk die theorie, maar hoe doet u dat in de praktijk?

4. Leuk die theorie, maar hoe doet u dat in de praktijk?

Marjoleine Jansen, Senior Practitioner Coach & Veranderaar.

5. Talentateliers in de wijk

5. Talentateliers in de wijk

Drs. Martine Dijk, programmacoördinator ad PEM, Hanzehogeschool Groningen.
Mirjam Zuidema, senior pedagogisch medewerker, SKSG.

6. De Familiegroep

6. De Familiegroep

Elleke Muller, Unitregisseur Brede school Het Talent/ ambassadeur PACT voor Kindcentra.

7. De aap en de banaan: voor Kindcentra die in beweging willen komen

7. De aap en de banaan: voor Kindcentra die in beweging willen komen

Drs. Margôt Koekkoek, IKC expert, Margot Koekkoek Advies.
Drs. Aafke Osse, veranderkundige, MaakRuimte!

8. Pedagogiek als fundament van uw IKC

8. Pedagogiek als fundament van uw IKC

Wilma van Esch, Procesbegeleider, spreker en schrijver.

9.Opvang en Onderwijs in één organisatie

9.Opvang en Onderwijs in één organisatie

Adrie Groot, voorzitter College van bestuur, Blosse Opvang en Onderwijs.
Jeanette de Jong, lid College van bestuur, Blosse Opvang en Onderwijs (onder voorbehoud)

10. Regieversterkend leiderschap; Hoe geeft u leiding aan een lerende organisatie?

10. Regieversterkend leiderschap; Hoe geeft u leiding aan een lerende organisatie?

Drs. Elena Carmona van Loon, trainer, orthopedagoog-generalist, auteur van Regie versterkend leiderschap en Regie versterken in het onderwijs; worden wie je bent.

11. Van bestuurlijke visie naar vorm op locatie

11. Van bestuurlijke visie naar vorm op locatie

Ir. Carolien van der Velden en Ronald de Bie, beiden adviseurs IKC’s, PentaRho.

12. Learning Language and Loving it! Samen praten met plezier!

12. Learning Language and Loving it! Samen praten met plezier!

Jacobien van Kooten, logopediste, NSDSK.
Sietske Kronenburg, logopediste, NSDSK.

13. Financiering van het (I)KC. Van visie naar haalbaar plan

13. Financiering van het (I)KC. Van visie naar haalbaar plan

Jan Schraven, Expert Waarborgfonds Kinderopvang – Kenniscentrum Ruimte-OK.

14. Kinderwerk doet er toe in de brede school of het kindcentrum

14. Kinderwerk doet er toe in de brede school of het kindcentrum

Erna Driessen, manager Jeugd, De Schoor, Welzijn in Almere
Els Spraakman, teamleider Kinderwerk, De Schoor, Welzijn in Almere

15.Eetgedrag in balans: Een gezonde eetopvoeding

15.Eetgedrag in balans: Een gezonde eetopvoeding

Dr. Junilla Kirsten Larsen, Universitair Docent, Radboud Universiteit, Nijmegen.

16. Werk maken van een rijke leeromgeving

16. Werk maken van een rijke leeromgeving

(let op alleen beschikbaar in 1e deelsessieronde)
Suze Roelofs, procesbegeleider/spreker.

17. Innovatieve onderwijshuisvesting

17. Innovatieve onderwijshuisvesting

Erik Schotte, partner en architect, LIAG architecten en bouwadviseurs.

18. 'Samen digi-TAAL de toekomst in!'

18. 'Samen digi-TAAL de toekomst in!'

Marjon Doef en Josette Huisman, leerkrachten onderbouw, Community School De Horizon.

19.Gedoe in de klas? BOEIEN(d)!

19.Gedoe in de klas? BOEIEN(d)!

Harriette van Luijken en Marlies Heinink, beiden ervaren conflictdeskudigen, trainers en coaches in onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Verbonden aan Medling academy, onderdeel van Logavak Opleidingsgroep, mede ontwikkelaars van de Gelukskapitein.

20. Met groeimindset & breinkennis meer groeikansen voor leerlingen

20. Met groeimindset & breinkennis meer groeikansen voor leerlingen

Saskia Verhaeren, trainer & adviseur Groeimindset. Met meer dan 20 jaar onderwijservaring en passie voor ons unieke brein traint en adviseert Saskia Verhaeren leraren & (school-)organisaties naar een mindset gericht op groei!

21.Muziekonderwijs: geen kunst!

21.Muziekonderwijs: geen kunst!

(let op alleen beschikbaar in 2e ronde)
Jeroen Schipper, vakleerkracht muziek in het regulier en speciaal basisonderwijs en kinderliedjesschrijver, ZZP.

22. ‘Druk en dromerig’. ADHD bij meisjes.

22. ‘Druk en dromerig’. ADHD bij meisjes.

Jacqueline van de Sande, POH-GGZ Jeugd en Schoolmaatschappelijk werker primair onderwijs. Auteur ‘Druk en Dromerig’. ADHD bij meisjes. Voor ouders, leerkrachten en meisjes. Ervaringsdeskundige, ook als ouder.

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan informatiemarkt

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan informatiemarkt

(let op alleen beschikbaar in 1e ronde)
Geen specifieke docent. Deelnemers kiezen voor een extra uur vrij voor een bezoek aan de informatiemarkt om met innovators en entrepreneurs in gesprek te gaan.