Deze middag verkennen we samen met de deelnemers hoe het ronde model van methodische acties uit het boek: ‘flexibel werken met gezinnen’ begeleiders ondersteunt om samen met ouders tot een goed bij ouders aansluitend begeleidingsproces te komen.
BOEKEN PRESENTATIE
Kinderen uit de Knel, 3e herziene druk
Kinderen uit de Knel Werkboek, voor ouders
Het complete programma

Congres Jonge Veelplegers

18 december 2018

Locatie: NBC, Nieuwegein
Prijs: € 297,00

Veelplegers aanpakken


Let op! Wegens succes in het aantal aanmeldingen verhuizen wij met dit congres naar een andere locatie waar wij meer ruimte hebben. De nieuwe locatie is het NBC in Nieuwegein. Een locatie met gratis parkeergelegenheid en slechts 10 minuten met de tram vanaf Utrecht Centraal.

Geen adolescentenstrafrecht voor jonge veelplegers! En ook geen voorwaardelijke sanctie! Dit zijn een paar van de beleidsaanbevelingen naar aanleiding van een studie vanuit de Universiteit Utrecht waarbij 81 jonge veelplegers 15 jaar zijn gevolgd. Jeugdcriminaliteit bestaat in overgrote meerderheid uit kwajongensstreken; experimenteergedrag van adolescenten, die één of hoogstens tweemaal met de politie in aanraking komen. Er bestaat echter ook altijd een klein aantal jeugdige delinquenten die steeds weer betrokken blijken bij overtredingen en misdrijven en soms binnen enkele dagen nadat ze zijn vrijgelaten alweer een delict hebben gepleegd. Vaak hebben zij een geringe intelligentie en worden alle mogelijke interventies op hun losgelaten, maar lijkt niets te helpen.

Op dit congres worden de belangrijkste inzichten uit het proces stoppen met criminaliteit gepresenteerd die na jarenlang onderzoek van 81 Utrechtse probleemjongeren zijn verworven. Jonge veelplegers blijken voortdurend te calculeren en af te wegen of ze zullen stoppen of doorgaan. In onze strafrechtelijke reactie moet daar doordacht op worden ingespeeld, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de veelpleger zich bevindt. Op dit congres komen de Amsterdamse Top600- en de Utrechtse TopX-aanpak aan de orde plus vergelijkbare buitenlandse initiatieven. Er worden indringende beleidsvoorstellen gedaan en daar zal vanuit verschillende strafrechtelijke, maatschappelijke en therapeutisch invalshoeken op worden gereageerd.

Schrijf u nu in voor dit congres en ontmoet collega’s die werkzaam zijn als advocaat, rechter, officier van Justitie, orthopedagoog, professionals werkzaam bij politie, reclassering, gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en in de forensische ggz.

Deelname aan dit congres ontvangt u het boek Veelplegers aanpakken*.
* Het boek wordt alleen na de boekpresentatie aan deelnemers uitgereikt. Deelnemers die voor 16.00 uur vertrekken, kunnen het boek niet eerder in ontvangst nemen.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 19 oktober 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €267,30 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Meer informatie over het programma vindt u op de congreswebsite www.jongeveelplegers.nl.