3e Jaarcongres Participatie en Herstel

13 november 2018

Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Prijs: € 295,00
Sociale inclusie in stad en wijk
(o)ggz, geestelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en forensische zorg

In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ook degenen die te kampen hebben met psychische, sociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het werk in de wijk met deze groep richt zich op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving en op participatie in werk en vrijetijdbesteding. Het valt soms niet mee om hier goed vorm aan te geven.

Het 3e Jaarcongres Participatie en Herstel richt zich daarom dit jaar op de ontwikkeling van sociale inclusie in stad en wijk met aandacht voor ondersteuning van maatschappelijk herstel en sociale inclusie. Dit houdt ook in het tegengaan van stigmatisering en maatschappelijke uitsluiting. Behandeling en begeleiding dienen naadloos op elkaar aan te sluiten en ondersteunend te zijn bij door de cliënt gewenste rollen in de samenleving. Ook aan de kant van de samenleving dient er veel te gebeuren om gastvrijheid te creëren voor mensen die ‘anders’ zijn.

Dagvoorzitter is prof.dr. Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning. Tijdens het plenaire programma komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Prof dr. Floortje Scheepers gaat in op blended psychiatrie en verbinding van psychiatrische zorg met het sociaal domein.
  • Prof.dr. Judith Wolf laat zien hoe krachtgericht werken mensen effectief ondersteunt bij persoonlijk en maatschappelijk herstel. Zij illustreert dit onder andere met voorbeelden uit de maatschappelijke opvang.
  • Petra van der Horst zet uiteen hoe (zelf)stigmatisering uitpakt voor kwetsbare wijkbewoners. Wat werkt om destigmatisering op gang te brengen?
  • Anouk Bolsenbroek vertelt over werken aan een inclusieve samenleving in de gemeente; welke rollen kunnen organisaties van zorg en welzijn in een inclusieve samenleving vervullen?
In de deelsessies wordt verder ingegaan op allerhande aspecten van wijkgericht werken, zoals:
  • Hoe kunt u gerichter handelen in uw (wijk)netwerk?
  • Op welke wijze kunt u maatschappelijke activering in uw wijk vormgeven?
  • Wat is de waarde van gemengde woonprojecten?
  • Hoe vindt zorgafstemming tussen de specialistische GGZ en het sociaal domein plaats?
  • Op welke manier bevordert herstelondersteunende zorg sociale inclusie?
Tijdens dit congres komen actuele ontwikkelingen aan bod, worden nieuwe benaderingen gepresenteerd en pakkende praktijkvoorbeelden gegeven.

Doelgroep:
Professionals werkzaam in: (specialistische) GGZ, maatschappelijke opvang, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, wijkcentra, gemeenten, wijkteams, forensische zorg, reclassering, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en (geriatrische) ouderenzorg.
Professionals werkzaam als: wijkteammedewerker, SPV’er, verpleegkundige, woonbegeleider, sociaal werker, participatiecoach, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, casemanager, maatschappelijk werker, IPS- trajectbegeleider, (buurt)coach, ambulant/persoonlijk begeleider, docent, manager, beleidsmedewerker en ervaringswerker.
Ook welkom zijn: cliënten en familieleden.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 1 juli 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €265,50 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Informatie:
Meer informatie en het volledige programma kunt u vinden op de congreswebsite www.participatieherstelcongres.nl


Deelcongressen/Workshops:
1. ’Jij en je netwerk’

1. ’Jij en je netwerk’

Mirjam Karsten, trainer, adviseur en coach gericht op participatie vraagstukken, Samenwerkingsverband W!N.
Laura van der Waal, trainer systeemgericht werken, Samenwerkingsverband W!N.
Ineke Hoogland, trainer, adviseur en coach, Samenwerkingsverband W!N .

2. Buurtcirkel: Voor elkaar

2. Buurtcirkel: Voor elkaar

Ruud van der Kind, accountmanager, +Vijf.
Tweede spreker wordt nader bekend gemaakt.

3. Maatschappelijk Activeren in de wijk

3. Maatschappelijk Activeren in de wijk

Mariska Meinen, buurtcoach en Master Social Work (praktijkverbeteraar), sociaal wijkteam Doetinchem.
Anjo Racz, buurtcoach, sociaal wijkteam Doetinchem. Oprichter Maatschappelijk ActiveringsCentrum (MAC).

4. Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk

4. Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk

Drs. Marianne van Bakel, projectleider HEE, Trimbos-instituut. Janite Brands, Herstelcoach Vitale Verbindingen.
Drs. Nicole van Erp, senior onderzoeker, Trimbos-instituut.

5. Superster(k)

5. Superster(k)

Nicole Kivits, persoonlijk coach en trainer Veerkracht, SMO Traverse.
Maarten Heisen, projectcoördinator implementatie, SMO Traverse.
Frans Withagen, methodiekdocent, SMO Traverse.

6. Sociale inclusie bevorderen aan de hand van herstelondersteunende zorg

6. Sociale inclusie bevorderen aan de hand van herstelondersteunende zorg

Joyce Langedijk, eigenaar Bureau Herstelgericht, schrijver Praktijkboek Herstelondersteunende zorg,
beleidsmedewerker inhoud en innovatie, dnoDoen.
Marvin Scheffer, ervaringsdeskundige.

7. Zorgafstemming tussen de Specialistische GGZ en het Sociaal Domein

7. Zorgafstemming tussen de Specialistische GGZ en het Sociaal Domein

Koen Westen, docent-onderzoeker Avans Hogeschool / Vice-Voorzitter CCAF.
Dr. Pim Peeters, docent-onderzoeker Avans Hogeschool.

8. Psychiatrie in de wijk vanuit krachtgericht werken

8. Psychiatrie in de wijk vanuit krachtgericht werken

Gerard Lohuis, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, docent en trainer, Lentis- Hanzehogeschool en Rino Groep.

9. Goede buren. De mogelijke bijdrage van gemengd wonen aan inclusie

9. Goede buren. De mogelijke bijdrage van gemengd wonen aan inclusie

Aly Gruppen, onderzoeker/docent, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht / Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen.
Maarten Davelaar, zelfstandig onderzoeker, initiatiefnemer en projectleider Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen.

10. Be a Barista: sociale innovaties om veelplegers te bereiken en te motiveren voor re-integratie en begeleiding

10. Be a Barista: sociale innovaties om veelplegers te bereiken en te motiveren voor re-integratie en begeleiding

Renee Sagel, MSc., wetenschappelijk onderzoeksassistent, Onderzoeksgroep Forensische GGz, GGzE/Tranzo, Tilburg University.
(Overige projectleden: Dr. Diana Roeg, senior onderzoeker en prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen, projectleider) Ervaringsdeskundige.