MiddagSymposium Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

12 maart 2018

Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 129,00
Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methodiek voor re-integratie voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening die een reguliere baan willen krijgen én behouden. Kenmerken van IPS:

• snel zoeken naar een baan;

• voorkeuren van de cliënt centraal;

• trajectbegeleiding integreren met GGZ-hulp;

• ondersteunen ook op lange termijn.

IPS is een dynamisch model dat telkens weer plaats biedt aan nieuwe uitbreidingen en aanpassingen. Drijvende kracht is de ambitie om IPS voor steeds meer mensen nog effectiever te maken.

Meer informatie over deze studiemiddag vindt u op http://www.120318.logacom.nl

Ook jongeren met een psychose lopen door hun symptomen vaak vast in hun werk of studie. Door hen echter goede begeleiding te bieden kunnen zij leren beter om te gaan met symptomen en kunnen zij zelfregie ontwikkelen in moeilijke situaties.

Dit middagsymposium gaat hier uitgebreid verder op in: Individuele Plaatsing en Steun vanuit een verschillend perspectief. Deze middag wordt door SWP i.s.m. de redactie van het tijdschrift Participatie en Herstel georganiseerd. Voor abonnees op het tijdschrift is er een aantrekkelijke korting.

Doelgroep Professionals in GGZ-instellingen, gemeenten WMO, UWV en hulpverleners in de wijk

Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Opening dagvoorzitter Irene van der Giessen, Consulent / Directeur bij Stichting HerstelTalent, hoofdredacteur Participatie en Herstel

13.40 uur IPS: mensen met ernstige psychische klachten aan de slag Cris Bergmans, socioloog en stafmedewerker IPS , Kenniscentrum Phrenos. In zijn werk betrokken bij de implementatie van IPS bij GGZ-instellingen en coördinator IPS-Platform Phrenos. IPS is een bewezen effectieve methode en wint aan populariteit. In deze presentatie wordt deze - van oorsprong Amerikaanse wetenschappelijk bewezen - methode verder toegelicht. Daarbij staan een aantal vragen centraal: Waar draait het om bij deze aanpak, wat levert het op de korte en de lange termijn op en waar moet je op letten als je in deze methodiek zou willen investeren? Daarnaast staat de spreker stil bij IPS en de toekomst! Hierbij gaat hij in op een aantal aanpassingen en uitbreidingen van het model. Ontwikkelingen die ook gevolgen zullen hebben voor de wijze waarop er met IPS wordt gewerkt.

14.30 uur Pauze

15.00 uur Herstel van een psychose: toeleiding naar werk en/of het behalen van startkwalificatie Debby Kamstra, Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige, verschillende IPS functies, Roads; inhoudelijk coördinator en aanjager IPS, Arkin en IPS trainer, Phrenos. Tot voor kort dacht men dat betaald werk voor cliënten met een psychose een stressor zou zijn waardoor cliënten eerder een terugval zou krijgen. Sinds de oprichting van het Vroege Interventie Psychose team (VIP in 2006) is besloten aandacht te besteden aan school en werk en dit als onderdeel te zien van de behandeling. VIP integreert zorg en re-integratie in het behandelaanbod. Dit is ‘evidence based’ en leidt tot goede resultaten in termen van herstel van een psychose, toeleiding naar werk en het behalen van startkwalificatie. Hierdoor krijgen ook jongeren met een psychose maximale kansen.

15.50 uur Discussie

16.10 uur Borrel en nazit

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.