MiddagSymposium Sociale uitsluiting van jongeren

21 april 2016

Locatie: Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 99,00
Een effectieve aanpak

Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Het overheidsbeleid dat bedoeld is om de afstand te overbruggen, is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. Op dit MiddagSymposium wordt een andere benadering geïntroduceerd om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de overheid dichter bij elkaar te brengen.

Sociale in- en uitsluiting gaat over de verdeling van kansen, het leven in achterstandswijken, het sociale netwerk van jongeren die er wonen, hun zelfbeeld en competenties, en de kloof tussen beleid en werkelijkheid. Het gevoel ergens bij te horen, de manier waarop je in het leven staat en waar je je op oriënteert, bepalen in belangrijke mate iemands ambities. Die zijn niet zo maakbaar als beleidsmakers vaak hopen. Door voorzieningen beter aan te sluiten op niet alleen het kunnen, maar vooral ook het willen van jongeren, kan beleid veel effectiever worden. Dat kan grotendeels met het bestaande instrumentarium.

Op deze middag hoort u meer over deze effectieve aanpak van sociale uitsluiting. Op basis van de praktijk is een model ontwikkeld dat meer gebruikmaakt van de (uiteenlopende) krachten en (verschillende) motivaties van jongeren zelf. Henk Spies is dagvoorzitter en zal hier in zijn plenaire inleiding nader op ingaan.

Alaoui Alaoui vertelt op basis van zijn ervaring over de leefwereld van jongeren in achterstandswijken, en hoe de systeemwereld van politiek en overheid daar tegenaan kijkt. Hij was jarenlang jongerenwerker, woont zelf in zo’n achterstandswijk, en was gemeenteraadslid.

Leo van Loon en Piet Boekhoud vertellen over twee aanpakken die gericht zijn op ‘anders gemotiveerde’ jongeren. De Buzinezzclub helpt jongeren op weg naar ondernemerschap van hun eigen leven. De Nieuwe Kans helpt jongens met veelal justitiële achtergronden en multiproblematiek gezond te denken en te doen.

Aanleiding voor het symposium is het boek De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting van Henk Spies, Suzanne Tanen en Maarten Davelaar dat in april 2016 verschijnt. Deelnemers ontvangen aan het eind van de dag een exemplaar.

Doelgroep:
Het symposium is bedoeld voor professionals sociaal domein zoals jongerenwerkers, beleidsmakers bij gemeenten ( jeugdzorg, werk- en inkomen, schooluitval/leerplicht), jongerenloketten, universitair en hbo-docenten (social work) en onderzoekers.

Een uitgebreide beschrijving, het programma en achtergrondinformatie leest u ook in het online programmaboekje van het symposium op www.210416.logacom.nl.

PROGRAMMA:

13:30 – 14:00 uur: inloop met koffie en thee

14:00 uur - Welkomstwoord en opening dagvoorzitter
Henk Spies, directeur +Confidence

14:10 uur - Symptoombestrijding versus duurzame oplossingen jongeren
Alaoui Alaoui, Teamleider Social Work Inholland, voormalig jeugdwerker en -manager
In Nederland stoppen wij graag jongeren in hulpverleningstrajecten. Hiermee denken wij de problemen te hebben opgelost. Het komt helaas te vaak voor dat deze jongeren de trajecten goed doorlopen met als uitkomst na 6 maanden weer terug bij af. Ik noem het symptoombestrijding: 100% geslaagde trajecten met vaak drop-outs als uitkomst. Het beleid moet gericht zijn op duurzame oplossingen en werkwijze. Het boek van Henk biedt hiervoor de nodige handvatten.

14:40 uur - Sociale uitsluiting van jongeren: een effectieve aanpak
Henk Spies, directeur +Confidence

15:15 uur - Pauze

15:45 uur - Buzinezzclub; ecosysteem kansen voor kansarme jongeren via Social Impact Bonds
Leo van Loon, oprichter en algemeen directeur, Buzinezzclub

De Buzinezzclub richt zich op het ontwikkelen van ondernemerschap onder kansarme jongeren, op een ondernemende manier. Kernpunten in de aanpak zijn jongeren helpen ontdekken waar hun passie ligt, de markt verkennen, een ondernemingsplan maken en pitchen voor ondernemers en bankiers, een community waar deelnemers lid van worden en blijven, en het vergroten van het netwerk van deelnemers. De Buzinezzclub werkt samen met een netwerk van ondernemers en professionals die jongeren coachen, ook na afloop van het traject. De financiering door gemeenten gebeurt op basis van resultaten: besparing van het aantal maanden dat jongeren een uitkering ontvangen. Via Social Impact Bonds vindt voorfinanciering plaats door private geldschieters. Deelnemers stromen uit naar werk, opleiding of starten een eigen onderneming, en worden in ieder geval ondernemer van hun eigen leven. De aanpak lijkt voor veel jongeren een draaipunt om weer mee te gaan doen.

16:15 uur - Van stabiliseren, trainen, arbeidsintensiteit , zinbeleving, vermaatschappelijking naar gezond contacten en gezond denken
Piet Boekhoud, Directeur/bestuurder De Nieuwe Kans, voormalig bestuursvoorzitter Albeda College en voormalig lector pedagogiek

16:45 uur - Afsluiting en borrel


Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 99,00 excl. BTW, dit is inclusief het boek De jeugd maar geen toekomst t.w.v. € 25,50 per stuk, consumpties en borrel na afloop.

Korting:
Bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.