Pubercongres

5 juni 2018

Het is niet (meer) mogelijk om je voor dit congres aan te melden.
Deelcongressen/Workshops:
A. Slaap en slaapproblemen bij pubers

A. Slaap en slaapproblemen bij pubers

Pubers hebben voldoende slaap nodig, maar ook slaapkwaliteit telt. Daarnaast kan slaap bij jongeren niet bestudeerd worden zonder naar de immense invloed van talloze beeldschermen te kijken. Resultaten uit onderzoek naar de samenhang tussen slaapproblemen en andere (psychische) problemen wordt gepresenteerd evenals de invloed van schermtijd en mediagebruik op het welzijn van deze jongeren. Dr. Ed de Bruin informeert de toehoorders over dit actuele thema, gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek bij adolescenten in Amsterdam, en geeft uitleg over hoe deze factoren positief kunnen worden beïnvloed en slaap van jongeren (preventief) kan worden verbeterd.

B. Motiveren is te leren, help je leerlingen actiever aan de slag te gaan!

B. Motiveren is te leren, help je leerlingen actiever aan de slag te gaan!

Deze deelsessie start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral hoe je hun ideeën binnen een school concreet kunt toepassen. Daarnaast bekijken we hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Dat gaat dan over Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie. In het tweede deel van deze sessie zoom ik in op het Oplossingsgerichte Werken/de Kracht van Feedback. Met een live-demonstratie zal ik laten zien hoe het werkt. Vervolgens kan men deze vorm van feedback zelf oefenen, of juist aan de slag gaan met óf de vraag hoe de zelfdeterminatietheorie toe te passen óf de vraag hoe een groei mindset te bevorderen in de eigen werksituatie.

C. Weerbare pubers

C. Weerbare pubers

Als er één leeftijd is waarop weerbaarheid belangrijk is, is het de puberteit! Er is veel om onzeker over te zijn en juist dan zijn er veel vormen van grensoverschrijdend gedrag. Denk bijvoorbeeld aan groepsdruk, loverboys, seksueel grensoverschrijdend gedrag of de verleidingen van alcohol of drugs. Werken aan de vergroting van weerbaarheid betekent ondersteunen in de vergroting van eigenwaarde en daarnaast aandacht besteden aan de vergroting van vaardigheden en gedragsalternatieven. Denk aan het luisteren naar je eigen gevoel. Het stellen van grenzen, het vragen om hulp of het herkennen van de intenties van een ander. Meer hierover in deze deelsessie!

D. Pubers en het vat van zelfwaardering. Een praktisch behandelmodel met eigenwaarde als sleutel naar groei en gedragsverandering

D. Pubers en het vat van zelfwaardering. Een praktisch behandelmodel met eigenwaarde als sleutel naar groei en gedragsverandering

'Vat van zelfwaardering' is een behandelmodel dat is ontwikkeld voor volwassenen met (seksuele) gedragsverslavingen. Door systematisch te oefenen met microgedragingen die de zelfwaarde versterken, worden patiënten aandachtiger, reflecteren zij makkelijker, ervaren ze meer innerlijke rust, empathie en zelfbeheersing. Dit gebeurt in weinig (5-7) zittingen en zonder dat er veel aandacht besteed wordt aan de betekenissen of oorzaken van het probleemgedrag. Bij jonge mensen werkt het model ook goed, omdat het licht is, constructief van aard, gericht op haalbare doelen en niet veel gebruik maakt van taal - vat van zelfwaardering gebruikt in de kern een beeldtaal. Deze blijkt ook bijvoorbeeld bij LVB pubers of pubers met ASS goed aan te slaan, waarbij zonodig ook het systeem om hun heen ingezet kan worden in het versterken van de zelfwaarde. In deze sessie geven we een introductie in de praktische werking van het model aan de hand van casuïstiek en voorbeelden.

E. Financieel gedrag onder pubers.

E. Financieel gedrag onder pubers.

Een op de vijf scholieren op het voorgezet onderwijs heeft het thuis financieel gezien moeilijk. Zij geven aan dat er bij hun thuis weinig geld is, dat hun ouders vaak zeggen dat ze geld tekort komen of dat ze merken dat hun ouders zich zorgen maken over geld. Deze scholieren hebben per maand gemiddeld minder inkomen, komen vaker geld tekort, vinden dat ze minder goed met geld om kunnen gaan en zijn minder positief over de toekomst. Wat doet armoede en financiële schaarste met jongeren? Hoe kunnen we jongeren financieel weerbaar en (zelf)redzaam maken? Wat kunt u doen om jongeren voor te bereiden op de financiële uitdagingen en verantwoordelijkheden?

F. Groeimindset geeft prachtige kansen voor het puberbrein

F. Groeimindset geeft prachtige kansen voor het puberbrein

De ontwikkelingen uit de hersenwetenschap laten zien dat het brein maakbaar is. In de pubertijd is het brein enorm in beweging. Een periode waarin pubers, naast uitingen van impulsief gedrag, ook nieuwe vaardigheden eigen maken. Het puberbrein biedt kansen tot groei! Als het gaat om groeimogelijkheden van intelligentie en persoonlijke ontwikkeling blijken de overtuigingen hierover te verschillen. Deze mindsets hebben een enorme invloed op leren en ontwikkelen, het bepaalt in belangrijke mate: Wat je wilt leren, of je open staat voor ontwikkeling, persoonlijke groei en of je alles uit je potentieel haalt. Carol S. Dweck, hoogleraar psychologie, onderscheidt twee soorten mindsets. Tijdens deze breinvriendelijke lezing maak je kennis met deze mindsets en de invloed ervan. Dit doen we aan de hand van 5 onderdelen die helpen bij het opbloeien en consolideren van een groeimindset. - Bewust: Een groeimindset begint met bewustwording en zorgt voor zelfreflectie. Breinbasics: Basiskennis over het brein is hierbij onmisbaar - Bouwen: Hoe bouw je aan een groeimindset? – Binding: Waarom we elkaar nodig hebben. – Body: De kracht van een fris brein. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en een aantal tools die je direct kunt toepassen.