Congresgeschiedenis

Ons programma voor de komende tijd:Congressen

Congres over LVB in relatie tot gedragsproblemen, verslaving en criminaliteit.
Dit congres gaat over handelen en handelingsverlegenheid om slachtoffers te helpen en huiselijk geweld te verminderen.
Hoe succesvol doelgericht gedrag aangeleerd kan worden met paarden
Ontwikkelingen en uitdagingen in de wijk voor (o)ggz, geestelijke gehandicaptenzorg, (geriatrische) ouderenzorg en forensische zorg