MiddagSymposium Jonge veelplegers en criminele meisjes


Datum: 20 november 2017
Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: 149.00 excl. btw

Aanmelden

Jeugdcriminaliteit wordt vaak geassocieerd met jongens. Wat betreft jonge veelplegers is dat terecht, maar meisjes hebben wel degelijk een niet onbelangrijk aandeel in de jeugdcriminaliteit. De afgelopen jaren is de geregistreerde jeugdcriminaliteit spectaculair gedaald. Ook het aantal geregistreerde jonge veelplegers is afgenomen. Het aandeel van meisjes in de criminaliteitscijfer blijkt echter juist toe te nemen.

De twee vragen die op dit symposium centraal staan luiden als volgt. Wat doet jonge veelplegers stoppen met criminaliteit? Hierbij zal aandacht worden besteed aan de rol van hulpverlening, ouders, school bij preventie en interventies. En welke aanpak is geschikt voor meisjes? Hierbij wordt ingegaan op de vraag of meisjes via dezelfde route bij justitie terecht komen en of de bestaande interventieprogramma’s ook voor meisjes effectief zijn. Dit en meer leert u tijdens dit middagsymposium.

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor medewerkers van de (jeugd)reclassering, de jeugdbescherming, justitiële jeugdinrichtingen, voor rapporteurs pro-justitia (NIFP), de rechterlijke macht; onderwijsgevenden (o.a. in het VMBO).

PROGRAMMA

13.30 uur - Inloop met koffie/thee
14.00 uur – dagvoorzitter Jaap van Vliet
14.15 uur- Jonge veelplegers 15 jaar gevolgd
Prof.dr. em. Ido Weijers
Vanuit de universiteit Utrecht is een groep van 81 jonge veelplegers in de regio Utrecht jarenlang gevolgd. Ze zijn inmiddels midden twintig en het merendeel is gestopt. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de vraag wat jonge veelplegers doet stoppen met criminaliteit. Er zal worden gekeken naar de rol van de ouders, de vriendin, de school, hulpverleners en reclassering in het proces van desistance from crime. En er zullen verschillende beleidsadviezen worden gepresenteerd. Deze presentatie bouwt voort op het boek Stoppen of volharden; portretten van jonge veelplegers, van Ido Weijers & Diane van Drie (2014) (een exemplaar ontvangt u bij deelname aan deze middag).
15.15 uur - Koffie- en theepauze
15.45 uur - Criminele meisjes – de inhaalslag voorbij?
Anne-Marie Slotboom, universitair hoofddocent bij de afdeling strafrecht en criminologie, Rechtenfaculteit van de VU
Moeilijke, antisociale en criminele meisjes bevinden zich vooral binnen het gesloten jeugdzorg circuit en binnen ambulant behandelde settingen. Omdat de grootste groep moeilijke meisjes ambulant behandeld wordt zal de spreker ingaan op deze groep, hun achtergronden en de overeenkomsten en verschillen met jongens. Tot slot zal gaat zij in op de behandeling van meisjes. Wat zijn de nieuwste inzichten uit internationaal (en nationaal) onderzoek en moeten we nu genderspecifiek behandelen of niet.
16.30 uur - Gelegenheid tot stellen van vragen
16.45 uur - Afronding en ontvangst boek met borrel.

Toegangsprijs
Prijs voor deelname aan dit middagsymposium bedraagt € 149,- excl. btw. U ontvangt hierbij een exemplaar van Stoppen of volharden (t.w.v. € 27,90) consumpties bij inloop, pauze en borrel na afloop. Let op: er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar.

Kortingen:
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs.

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.


Aanmelden