Ervaringsleren met paarden


Datum: 23 november 2017
Locatie: Spant, Bussum
Prijs: 279.00 excl. btwSuccesvol doelgericht gedrag; wie leert van wie?

Hoe komt het dat de inzet van dieren, specifiek van paarden, zo’n impact heeft en zo krachtig kan werken? Hoewel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied nog in de kinderschoenen staat, zijn er veel aanwijzingen dat de interactie tussen mens en paard een blijvende verandering tot stand kan brengen.
Dit congres gaat over hoe kinderen en jongeren die vastgelopen of zelfs uit het schoolsysteem verdwenen zijn weer met nieuwe motivatie aan de slag gaan na ervaringsleren met hulp van paarden..

Ervarend leren met behulp van paarden is het creëren van een methodisch opgezette leersituatie, waarin mensen concrete en intense ervaringen opdoen. Reflectie over deze ervaringen leidt tot verandering in cognitie en gedrag op meerdere leefgebieden.

Kinderen en jongeren met faalangst, weinig zelfvertrouwen, een angststoornis, een verstoorde hechting, ASS of kinderen die ontregelend gedrag vertonen en niet meer kunnen voldoen aan de eisen van de omgeving lopen het risico uit de boot te vallen. Schooluitval is onder deze kwetsbare groep geen uitzondering. Interventies met behulp van paarden bieden in veel gevallen een positief resultaat. Ze versterken zelfvertrouwen, veerkracht en executieve functies.

Tijdens dit congres brengen inspirerende en deskundige sprekers u op de hoogte van wat werkt in het ervaringsleren met paarden, schooluitval en de onderliggende oorzaken, good practices, de voorwaarden voor professionalisering van het werkveld en het belang van een goeie organisatie van de ketensamenwerking. U gaat naar huis in de wetenschap dat de verbinding tussen mens en dier kan leiden tot positieve veranderingen en met de kennis die u heeft opgedaan kunt u in uw eigen werkveld verder.

Het congres staat onder leiding van Marie-José Enders, zij is verbonden aan de Open Universiteit in Heerlen als hoogleraar Antrozoölogie, een nieuw vakgebied dat kijkt naar interacties tussen mens en dier. Naast het plenaire deel biedt het congres verschillende deelsessies aan waar u uit kunt kiezen.

Doelgroepen:
Leerkrachten, schoolleiders en zorgcoördinatoren PO en VO en speciaal onderwijs, pedagogen, jeugdzorg, psychologen, therapeuten, artsen, POH-GGZ, zorgboeren, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, speltherapeuten, gemeente.

Met bijdragen van onder andere:
Dr. Martine Delfos, Prof.dr. Marie-José Enders, Paulien Rutgers en Theo Ruikes.


br>
Meer informatie en het volledige programma kunt u nalezen op de congreswebsite www.congreservaringsleren.nl.


Deelsessies:


1. Recon op Maat (RoM) – methodiek omtrent thuiszitters
2. Onverklaarbare lichamelijke klachten verklaard?
3. “Gezocht: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener met specialisatie paard”
4. Schoolverzuim, altijd een signaal van onderliggende problematiek!
5. Grip op Executieve functies bij kinderen en jongeren