2e Jaarcongres Participatie en Herstel


Datum: 28 november 2017
Locatie: De Meervaart, Amsterdam
Prijs: 295.00 excl. btwOntwikkelingen en uitdagingen in de wijk
(o)ggz, geestelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en forensische zorg
De 2e editie van het Jaarcongres Participatie en Herstel is een feit! Het congres gaat plaatsvinden op dinsdag 28 november in Congrescentrum De Meervaart te Amsterdam. Het congres richt zich dit jaar op wijkgericht werken met kwetsbare mensen. Bij kwetsbare mensen gaat het om een zeer diverse groep van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen. Soms ook met verslaving of met forensische problematiek.

Het werk in de wijk van deze kwetsbare groep richt zich met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, op maatschappelijk herstel, inclusie en participatie. Het valt soms niet mee om hier goede vorm aan te geven. Op dit congres komen actuele ontwikkelingen aan bod, worden nieuwe benaderingen gepresenteerd en goede praktijkvoorbeelden gegeven.

In het plenaire programma wordt ingegaan op de kanteling van zorg van een instellingsperspectief naar een leefwereldperspectief. Het gaat o.a. om de ontwikkeling van integrale wijkgerichte ggz. Ook is er aandacht voor een regionale aanpak voor maatschappelijk opvang en voor personen met verward gedrag. Daarnaast wordt ingegaan op het creëren van gezonde wijken met wijkinformatiepunten voor het verbinden van informele en formele zorg, laagdrempelige inloopplekken met ervaringsdeskundigen, digitale wijkportalen voor zelfzorg en de rol van mantelzorgers.

Tot slot is het belangrijk tijdig te signaleren of ook andere zaken een belangrijk beperkende rol spelen, zoals trauma. Trauma komt in de ggz en bij verslavingen geregeld voor, maar ook bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ex-gedetineerden. Goede signalering en behandeling is essentieel.

In de deelsessies wordt verder ingegaan op allerhande zaken die in de wijkgerichte (o)ggz van belang zijn. Te denken valt aan: vangnetwerken met wederkerige relaties, zelfregie, het vergroten van kansen om zelfstandig te wonen, handvatten om herstelondersteunend te werken, WRAP bij mensen met een lvb, een ggz vriendelijke wijk met een herstelwerkplaats, een goede buur en hoe overlast te minimaliseren, het zorgafstemmingsgesprek voor goede integrale samenwerking en een ontmoetingsplek gericht op kracht en talent.

Meer informatie over het congres en het volledige programma kunt u nalezen op de congreswebsite www.participatieherstelcongres.nl

Doelgroep:
Professionals werkzaam in: maatschappelijke opvang, GGZ-instellingen, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, sociale (wijk)teams, FACT teams, forensische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg. Professionals werkzaam als: sociaal werker/sociaal pedagogisch hulpverlener, verpleegkundige, gedragskundige, ervaringsdeskundige, (F)ACT-er, psychiater, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, SPV’er, bestuurder, manager, beleidsmedewerker, onderzoeker, docent.

Tevens zijn welkom: cliënten en familieleden, cliëntenorganisaties, ervaringsdeskundigen.Deelsessies:


1. Jij bent de Regisseur: focus op kracht, talent en dromen...
2. Herstelondersteunende zorg? Hoe dan?!
3. Vangnetwerken, de waarde van onderlinge steunnetwerken voor kwetsbare mensen
4. WRAP versterkt de zelfregie en autonomie van mensen met een verstandelijke beperking
5. Werken aan het vergroten van kansen om succesvol zelfstandig te wonen voor mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid
6. Kwetsbaar/Kostbaar: LVB en de wijk in beeld
7. Op weg naar een GGZ vriendelijke wijk
8. Op weg naar participatie en zelfregie
9. Zorgafstemming tussen de Specialistische GGZ en het Sociaal Domein
10. Aanpak personen met verward gedrag en samenwerking in de wijk in Utrecht