8e Jaarcongres LVB


Datum: 12 september 2017
Locatie: Regardz Nieuwe Buitensociëteit , Zwolle
Prijs: 279.00 excl. btwDe 8e editie van het Jaarcongres LVB staat op de planning! Het congres vindt plaats op dinsdag 12 september in Regardz Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Deelnemers die er snel bij zijn en zich voor 1 juli inschrijven krijgen ruim 10% EARLY BIRD korting op de deelnameprijs, zij betalen slechts 250 eur

In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Dit stelt ook het Landelijk Kenniscentrum LVB. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. Dit is na te lezen in de feiten en cijfers van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat LVB’ers zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat LVB’ers worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Gedragsproblemen komen vaak en in ernstige vormen voor onder jongeren en adolescenten met een LVB. Voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend. De methodiek Triple-C is erop gericht dat ook zij het gewone leven ervaren. Hans van Wouwe vertelt u er alles over tijdens zijn presentatie.
Hendrien Kaal en Arend Lock lichten de uitkomsten van een recente landelijke pilot in de jeugdstrafrechtketen toe. Bij deze pilot is er gericht gescreend op LVB om zo jongeren een beter strafadvies te kunnen bieden en van passende hulp te kunnen voorzien.

Psychische klachten, verslaving en een LVB gaan geregeld en in wisselende combinaties samen. Ook voor de zorgprofessional is dat een lastige zaak. Hoe begeleidt en behandelt u cliënten met co-morbide, complexe problematiek? Neomi van Duijvenbode vertelt u er alles over!
Ook steeds vaker is er een genetische oorzaak te achterhalen voor de (L)VB’er. Wat zijn de verschillende principes van genetisch onderzoek? Karlijn Vermeulen geeft voorbeelden uit de dagelijkse (psychiatrische) praktijk.

Diverse plenaire sprekers informeren op het congres over recente onderzoeken en nieuwe methoden die u als professional helpen in ondersteuning, begeleiding en zorg aan LVB'ers.
Het volledige programma inclusief een toelichting op de inhoud van de plenaire inleidingen en deelsessies kunt u nalezen op www.lvbcongres.nl

Doelgroep: Het congres is gericht op professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, welzijn, GGZ, (speciaal) onderwijs, verslavingszorg, politie, reclassering, gemeente en rechterlijke macht.
Deelsessies:


1. LifeWise: een methodisch kader voor de begeleiding van LVB-cliënten in de grote stad
2. Behandeling van multiproblematiek in een gedwongen kader, met behulp van het vat van zelfwaardering
3. 18 jaar, en dan?
4. Woord en Beeldverhaal: narratief werken met jongeren met een LVB
5. Luister ECHT naar mijn verhaal!
6. Een dag uit het leven van een ambulant woonbegeleider
7. Het gezin centraal: Oplossings- en systeemgerichte hulp aan gezinnen met LVB-problematiek
8. LVB en (jeugd)criminaliteit: kijk door mijn ogen en zie wat ik zie
9. Smart met Geld!
10. “Op Stap: continu methodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor jeugdigen met gedragsproblemen in de (24-uurs) zorg.”
11. LVB: kanarie in de kolenmijn
12. "Roffa’s Labyrint: Op weg naar een integrale methodiek voor meiden in de JeugdzorgPlus met aan seksueel misbruik gerelateerde problematiek”