6e Jaarcongres Leve het jonge kind!


Datum: 7 november 2017
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Prijs: 269.00 excl. btw

Aanmelden

Het 6e Jaarcongres Leve het jonge kind! hebben wij alvast op de planning gezet! Het congres gaat in 2017 plaatsvinden op dinsdag 7 november. Uiteraard op de locatie die u van ons gewend bent, in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht.

Het programma voor het 6e Jaarcongres Leve het jonge kind! wordt in samenwerking met Uitgeverij SWP ontwikkeld door congresbureau Logacom. Wanneer het vijfde jaarcongres achter de rug is, gaan we starten met voorbereiding voor programmering van het congres in 2017. Zodra er meer informatie is dan vermelden wij dat op de congreswebsite www.hetjongekind.nl

Het congresprogramma zal bestaan uit een plenair gedeelte en twee deelsessierondes. Voor iedere ronde kunnen deelnemers een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. Hierbij zal keuze zijn uit ongeveer 20 onderwerpen

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

Inschrijven voor deze dag is uiteraard mogelijk! Doet u dit uiterlijk 31 augustus 2017 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting! Vroege aanmelders krijgen uiteraard later de gelegenheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Meer informatie kunt u nalezen op de congreswebsite www.hetjongekind.nl.
Aanmelden

Deelsessies:


1. 30 jaar Spel aan Huis, de kracht van de methodiek
2. Spel stimuleren: een vak!
3. Een succesvol VVE beleid, het geheim van Breda
4. Kindgericht werken, geef ze de ruimte!
5. Oog voor kindontwikkeling en communicatie middels Video-interactiebegeleiding: handvatten voor de professional
6. Op onderzoek in de wereld van alledag
7. Pedagogische Tact
8. Spelenderwijs werken aan rekendoelen
9. Ontwikkelingsstimulering: óók thuis!
10. Geef jonge kinderen een gezonde start!
11. Voor alles een liedje
12. Met kinderen in gesprek over gevoelens
13. Embodied cognition: hoofd EN lijf betrokken bij het leren
14. Spelen in Stilte: Mindfulness in de klas
15. De Ik-Fabriek: laat je lijf en hersenen samenwerken en maak Ik-kracht
16. Niet of weinig pratende peuters: hoe geef je ze woorden?
17. Groepsfunctioneren op kinderdagverblijven
18.Liefde voor letters en lezen
19. deBabyspecialist in kinderopvang Meta Kierkels, pedagoog/eigenaar, Lindekracht.
20. Ontmoeting tussen gezinnen organiseren, is kansen creëren
21. Vertrek eens zonder thema
22. Spelen als rode draad
23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt