4e Congres (Psycho)Trauma

27 maart 2018

Adresgegevens
Vul in het bovenstaande veld uw email ter controle opnieuw in.
Deelsessies

Selecteer uw keuze(s) indien u wenst deel te nemen aan een deelcongres of workshop:
Voor het geval dat bovenstaande sessies reeds volgeboekt zijn of in dezelfde ronde vallen, kunt u hier alternatieven opgeven:
Factuurgegevens


U kunt hieronder een factuuradres invullen indien deze afwijkt van bovenstaand adres.
Let op: Indien uw werkgever het congres betaalt; vraag alstublieft het juiste factuuradres en eventuele kostenplaats of referentie op bij de administratie van uw organisatie.


Wilt u de factuur ook op een ander e-mailadres (bijvoorbeeld afdeling crediteuren@ of facturen@) ontvangen? Vul dan hieronder het e-mailadres in.

Aanvullend - korting Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit bij aanmelding zelf aan te vinken en/of de kortingscode in te voeren. De voorwaarde voor meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Ik wens gebruik te maken van de volgende kortingsregeling:

Indien u over een kortingscode of abonneenummer beschikt, dan kunt u het hier invullen. Bij gebruik van abonneekorting is vermelden van abonneenummer verplicht, zonder abonneenummer wordt de korting niet verwerkt.


Aanvullend - accreditatie

Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Vul dan hier uw gegevens in zodat wij uw presentie kunnen verwerken indien accredtiatie is aangevraagd (niet voor alle bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd, raadpleeg de website van het congres voor meer informatie).


Eventuele aanvullende opmerkingen of informatie (zoals voedselallergieën):Wilt u nog iemand aanmelden klik dan op Volgende Aanmelding.

Om uw aanmelding(en) te voltooien, klik op de Aanmelden knop.

Deelcongressen/Workshops:
1. Inleiding op psychotrauma: Klachten, typen en behandelmogelijkheden

1. Inleiding op psychotrauma: Klachten, typen en behandelmogelijkheden

Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en senior onderzoeker, Stichting Centrum ’45, landelijk behandel- en expertisecentrum voor complex psychotrauma.

2. Welbevinden therapie bij PTSS

2. Welbevinden therapie bij PTSS

Drs. Laura K. Hüning, klinisch psycholoog/psychotherapeut en Manager Behandelzaken, Mediant.

3.Trauma en zelfbeschadiging; hoe snijdt u het onderwerp aan?

3.Trauma en zelfbeschadiging; hoe snijdt u het onderwerp aan?

Dwayne Meijnckens, bureaucoördinator, Stichting Zelfbeschadiging.
Marloes Oostindie, communicatie, Stichting Zelfbeschadiging.

4. Slapende Honden? Wakker maken! Een behandelmethodiek voor chronisch getraumatiseerde kinderen

4. Slapende Honden? Wakker maken! Een behandelmethodiek voor chronisch getraumatiseerde kinderen

Caroline Dierkx, GZ-psycholoog/Slapende Honden trainer bij ICTC (Institute for Chronically Traumatized Children) en GZ-psycholoog/EMDR-therapeut bij Herlaarhof; instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie

5. Innovatieve behandelmogelijkheden van complexe PTSS in de residentiële zorg voor (LVB)jeugd

5. Innovatieve behandelmogelijkheden van complexe PTSS in de residentiële zorg voor (LVB)jeugd

Dr. Karin Nijhof, senior wetenschappelijk onderzoeker, Pluryn/Radboud Universiteit Nijmegen
Drs. Paul Prins, hoofd behandeling, Pluryn.

6. Kijken door een traumabril: moeten we preverbaal trauma serieus nemen? Zo ja: waarom en hoe?

6. Kijken door een traumabril: moeten we preverbaal trauma serieus nemen? Zo ja: waarom en hoe?

Marijke Feijtel, psychotherapeut, supervisor NVP,VKJP en VEN (EMDR) eigenaar Praktijk Psychotherapie en Traumaherstel. Tevens werkzaam bij de GGZWNB sector jeugd.
Jacqueline Jansen, Gz-psycholoog en psychotherapeut i.o., werkzaam bij GGZWNB sector jeugd.

7. Psychosociale ondersteuning van (mogelijk) getraumatiseerde vluchtelingenkinderen op school

7. Psychosociale ondersteuning van (mogelijk) getraumatiseerde vluchtelingenkinderen op school

Maartje Bakker MSc. Orthopedagoog- basis NVO., Schoolpsycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Consulent Passend Onderwijs, SWV Utrecht PO.

8. Psychotrauma: opvang na een schokkende gebeurtenis

8. Psychotrauma: opvang na een schokkende gebeurtenis

Drs. Ruth Willems, psycholoog, mediator, auteur, trainer, Hulp op IJburg.