Babycongres

20 maart 2018

Adresgegevens
Vul in het bovenstaande veld uw email ter controle opnieuw in.
Deelsessies

Selecteer uw keuze(s) indien u wenst deel te nemen aan een deelcongres of workshop:
Voor het geval dat bovenstaande sessies reeds volgeboekt zijn of in dezelfde ronde vallen, kunt u hier alternatieven opgeven:
Factuurgegevens


U kunt hieronder een factuuradres invullen indien deze afwijkt van bovenstaand adres.
Let op: Indien uw werkgever het congres betaalt; vraag alstublieft het juiste factuuradres en eventuele kostenplaats of referentie op bij de administratie van uw organisatie.


Wilt u de factuur ook op een ander e-mailadres (bijvoorbeeld afdeling crediteuren@ of facturen@) ontvangen? Vul dan hieronder het e-mailadres in.

Aanvullend - korting Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit bij aanmelding zelf aan te vinken en/of de kortingscode in te voeren. De voorwaarde voor meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Ik wens gebruik te maken van de volgende kortingsregeling:

Indien u over een kortingscode of abonneenummer beschikt, dan kunt u het hier invullen. Bij gebruik van abonneekorting is vermelden van abonneenummer verplicht, zonder abonneenummer wordt de korting niet verwerkt.


Aanvullend - accreditatie

Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Vul dan hier uw gegevens in zodat wij uw presentie kunnen verwerken indien accredtiatie is aangevraagd (niet voor alle bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd, raadpleeg de website van het congres voor meer informatie).


Eventuele aanvullende opmerkingen of informatie (zoals voedselallergieën):Wilt u nog iemand aanmelden klik dan op Volgende Aanmelding.

Om uw aanmelding(en) te voltooien, klik op de Aanmelden knop.

Deelcongressen/Workshops:
A. Pedagogische ondersteuning van de baby en zijn ouders

A. Pedagogische ondersteuning van de baby en zijn ouders

Meta Kierkels, pedagoog/eigenaar, Lindekracht Deze sessie richt zich op hoe jij als professional de baby en zijn ouders kunt ondersteunen in het vormgeven van hun ontwikkeling. Baby’s zijn gericht op het ontdekken van zichzelf, het aangaan van relaties met de ander en het exploreren van hun omgeving. De sensitiviteit en responsiviteit van ouders ontwikkelt zich in relatie tot deze baby. De wisselwerking die tussen baby en ouders plaatsvindt zorgt voor een groeiproces voor beiden. In deze interactieve bijeenkomst zoomen we in op de ontwikkelingstaken van de baby en de daarop aansluitende opvoedingsopgaven van jonge ouders. We onderzoeken hoe jouw professionele bijdrage ondersteunend is aan de ontwikkeling van de baby en de vorming van het ouderschap.

B. Vertalen van babykennis naar praktijk

B. Vertalen van babykennis naar praktijk

Dr. Sabine Hunnius, Hoofdonderzoeker en directeur van het Baby & Child Research Center BabyBRAIN-group. Expertise; Baby's; Gezichtsherkenning; Handelingsbegrip; Sociaal-cognitieve ontwikkeling; Visuele waarneming; Vroeggeboorte. Vanaf het moment dat een baby is geboren, wordt hij overspoeld met nieuwe indrukken uit de wereld om hem heen. Hij ziet voor het eerst een gezicht, voelt hoe handen hem oppakken, ruikt nieuwe geuren en hoort nieuwe geluiden. De manier waarop een baby de wereld waarneemt, is voor een volwassene maar moeilijk voor te stellen. Hoe ziet een baby zijn omgeving? Wat begrijpt hij van wat er om hem heen gebeurt? In de lezing zal worden ingegaan op de belangrijke kennis en nieuwe inzichten die recent neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek heeft opgeleverd over de ontwikkeling van baby’s en hun hersenen.

C. Met VIB (Video interactiebegeleiding) kijken naar baby’s

C. Met VIB (Video interactiebegeleiding) kijken naar baby’s

Ietje Corman, Opleider Video Interactie Begeleiding, RIJKT Lichaamstaal is voor een baby een natuurlijke manier van communiceren. Een baby drukt zich uit door middel van huilen, lachen, zuigen, geluidjes maken en het spartelen en bewegen van zijn armpjes en beentjes. Via lichamelijke signalen leren baby’s de wereld om zich heen kennen. Het is daarbij van groot belang dat baby’s bewegingsvrijheid hebben en kunnen bewegen vanuit eigen kracht. Bewegen vanuit eigen kracht bevordert de ontwikkeling van zelfvertrouwen en het gevoel van autonomie. Dreumesen zijn een stapje verder en laten al duidelijker zien wat ze kunnen en willen. Lichamelijke ontwikkeling zet gestaag door en de dreumes krijgt steeds meer mogelijkheden tot ontdekken, ervaren en exploreren. Het kruipen en lopen zorgt automatisch voor een grotere actieradius. Het ‘op eigen kracht” gaat meer en meer vanzelf. De omgeving, zowel sociaal als fysiek begint dan ook een steeds grotere rol te spelen. In deze workshop worden de deelnemers aan de hand van filmbeelden meegenomen in de bijzondere maar vooral krachtige ontwikkeling van baby’s en dreumesen. Er wordt stilgestaan welke bijdrage de professional daaraan kan leveren en wat het effect van een groep is. Thema’s die aan bod komen: • Op eigen kracht • Lichaamstaal • Welbevinden • Autonomie • Interactie • Sociale ontwikkeling • Speel- leefomgeving

D. Aanraakspel met baby’s: bouwen aan relatie

D. Aanraakspel met baby’s: bouwen aan relatie

Marijke Sluijter, Auteur van ‘Aanraken, een levensbehoefte; aanraakspel in kinderopvang en school’, EduQreation Aanraakspel is van alle tijden. Aanraken en aangeraakt worden is een directe vorm van communiceren. Spel ondersteunt die communicatie vanwege het houvast dat liedjes en versjes geven. De manier waarop je wordt aangeraakt is essentieel voor het welbevinden. In de directe interactie van het spel ontstaan kansen voor relatievorming tussen volwassene en kind. Spelenderwijs ontdekken zij wat voor het kind prettig is, en wat niet. Leer vandaag een tiental spelletjes die je morgen kunt toepassen!

E. Handelingsverlegenheid bij signalering

E. Handelingsverlegenheid bij signalering

Hans Götze, Trainer Tijdens deze workshop gaan we in op de dilemma’s die we als professionals kunnen ervaren tijdens ons werk met zwangere vrouwen, moeders en baby’s en hun partner(s) en naaste omgeving, waar het gaat om onveilige situaties voor moeder/partner, de foetus en of de baby. Het gesprek met (aanstaande) ouder(s) over gedrag dat kan leiden tot schade voor de foetus of de baby kunnen lastige gesprekken zijn. Mag je al van kindermishandeling spreken waar het gaat om een foetus? Wat zijn de do’s & don’ts!! Ervaar jij handelingsverlegenheid waar het gaat om signalering? Hoe maak je deze bespreekbaar met ouders of collega’s? Werkt de meldcode voor jou of werkt die juist tegen? Vragen… dilemma’s … Laten we in gesprek gaan! In vogelvlucht gaan we kort in op de bovenstaande thema’s, we zullen kennis delen, en ingaan op hoe je met je netwerk kan overleggen en samenwerken.

F. Gehechtheid onder druk

F. Gehechtheid onder druk

Minke den Heijer, Eigenaar Babykennis, Orthopedagoog NVO en Infant Mental Health-specialist DAIMH. Ervaren ouder-baby therapeut (GGZ), docent en programma ontwikkelaar Sensitief en responsief ouder gedrag zijn belangrijk voor het ontstaan van een veilige gehechtheid tussen ouder en kind. In principe reageren mensen vanuit hun instincten sensitief op baby’s. Deze instincten kunnen echter geblokkeerd raken. Het is dan ook voor veel ouders lastig om overwegend sensitief te reageren op hun baby. Vanwege de grote impact van de ouder-kind relatie op de gezonde ontwikkeling van de baby, is het belangrijk voor zorgverleners om tijdig te signaleren wanneer de gehechtheid onder druk staat en om vervolgens adequaat te reageren. Minke den Heijer van Babykennis, bespreekt in deze deelsessie welke factoren bij de ouders ervoor kunnen zorgen dat het niet lukt om sensitief te reageren op hun baby. Ook komt aan bod welke factoren bij de baby het hechtingsproces onder druk kunnen zetten. Vervolgens wordt de stap gemaakt naar de praktijk. Wanneer moeilijkheden in het hechtingsproces worden gesignaleerd, hoe kun je dit dan bespreekbaar maken zonder de vertrouwensrelatie te schaden?

G. Levensreddende handelingen bij baby's.

G. Levensreddende handelingen bij baby's.

Marjolijn Noom-Rodenburg, RKJL opleidingen/Reanimeren kun je leren!, Instructeur Rode Kruis/ Nederlandse Reanimatie Raad, VG: CCU verpleegkundige/ Weekend-Avond-Nachthoofd Ziekenhuis De reanimatie van baby’s en kinderen vraagt speciale aandacht. Niet alleen is de oorzaak van een hartstilstand bij een baby of kind vaak anders, ook vragen het verschil in grootte en bouw een andere uitvoering van de reanimatie. Tijdens de workshop leer je hoe je moet reanimeren bij een baby. Als een baby zich verslikt en stikt handel je anders dan bij een volwassene. Je oefent onder begeleiding van een Rode Kruis EHBO-instructeur op een reanimatiepoppen.

H. Kinderen die vrij spelen kunnen de wereld beter aan

H. Kinderen die vrij spelen kunnen de wereld beter aan

Hedie Meyling, Piklerpedagoog en IMH specialist Drs. Gonny Tromp, Piklerpedagoog, Emmi Pikler Stichting Nederland In de Piklerpedagogie spelen en leren baby’s vanuit eigen initiatief en interesse. Waarom is dit zo belangrijk? Hoe ondersteunt het zijn (brein)ontwikkeling? Wat betekent het voor zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen als het zijn eigen spelideeën kan volgen en uitvoeren? Welk speelmateriaal heeft hij daarvoor nodig? Welke rol speelt de volwassene daarbij? Aan de hand diverse filmfragmenten gaan we samen op zoek naar antwoorden.

I. Wet IKK: een zegen of een vloek voor 0-jarigen?

I. Wet IKK: een zegen of een vloek voor 0-jarigen?

Su'en Verweij (Nji) en Josette Hoex (Nji) De meningen zijn verdeeld over de wet IKK. Aan de ene kant hebben we pedagogen en pedagogisch medewerkers: zij juichende maatregelen toe, want de pijlers van de wet IKK gaan grotendeels over structurele voorwaarden die -uit onderzoek gebleken- positieve invloed hebben op de uitvoering op de groep. Meer tijd voor en intensiteit van interactie. Anderzijds geeft het voor kinderopvangondernemers nieuwe financiële en organisatorische uitdagingen om opnieuw (na de crisis) personeel, groepen en doorstroom te regelen Vooral kleine organisaties hebben hier moeite mee. Soms klinken er zelfs geluiden dat de maatregelen de kwaliteit niet eens ten goede zullen komen en in sommige gevallen de opvangsituatie zelfs verslechteren. De overheid voert deze maatregelen in om de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. Wij gaan graag met u in gesprek of dat volgens u ook zo gebeurt. Zorgen wij met IKK beter voor de baby’s? Vorm: debat/ discussie

J. Ontwikkelingsstimulerend werken met baby’s

J. Ontwikkelingsstimulerend werken met baby’s

Linda Kooijman, MA Kunst- en Cultuurwetenschappen, trainer bij het Jonge Kind Centrum (JKC) voor professionals en RGDB geregistreerd Babymassage docente In deze deelsessie gaan we, na geroken te hebben aan wat achtergrondinformatie over hoe baby’s leren, praktisch aan de slag. Hoe kun je als professional een baby spelenderwijs stimuleren in zijn ontwikkeling? Wat voor materialen en activiteiten biedt je aan? Hierbij gaan we verbinding leggen met de ontwikkelingsgebieden taal, motoriek, rekenen en sociaal-emotioneel. Een leuke, interactieve deelsessie met ideeën om direct in de praktijk uit voeren!