Kenniscongres Stoornissen

14 december 2017

Adresgegevens
Vul in het bovenstaande veld uw email ter controle opnieuw in.
Deelsessies

Selecteer uw keuze(s) indien u wenst deel te nemen aan een deelcongres of workshop:

Eerste deelsessie ronde:

Tweede deelsessie ronde:


Voor het geval dat bovenstaande sessies reeds volgeboekt zijn of in dezelfde ronde vallen, kunt u hier alternatieven opgeven:

Eerste deelsessie ronde:

Tweede deelsessie ronde:


Factuurgegevens


Wilt u de factuur digitaal ontvangen? Vul dan hieronder een e-mailadres in.


U kunt hieronder een factuuradres invullen indien deze afwijkt van bovenstaand adres.

Aanvullend - korting Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit bij aanmelding zelf aan te vinken en/of de kortingscode in te voeren. De voorwaarde voor meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Ik wens gebruik te maken van de volgende kortingsregeling:

Indien u over een kortingscode of abonneenummer beschikt, dan kunt u het hier invullen. Bij gebruik van abonneekorting is vermelden van abonneenummer verplicht, zonder abonneenummer wordt de korting niet verwerkt.


Aanvullend - accreditatie

Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Vul dan hier uw gegevens in zodat wij uw presentie kunnen verwerken indien accredtiatie is aangevraagd (niet voor alle bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd, raadpleeg de website van het congres voor meer informatie).


Eventuele aanvullende opmerkingen of informatie (zoals voedselallergieën):


Wilt u nog iemand aanmelden klik dan op Volgende Aanmelding.

Om uw aanmelding(en) te voltooien, klik op de Aanmelden knop.

Deelcongressen/Workshops:
1. Emoties en pubers…wat als beide een uitdaging zijn?

1. Emoties en pubers…wat als beide een uitdaging zijn?

Leeftijdscategorie: 10-24 jaar
Drs. Yael Meijer, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut, ACFT en FIER.

2. Zelf Plannen op de middelbare school; hoe leer je dat aan een ongemotiveerde puber met ADHD?

2. Zelf Plannen op de middelbare school; hoe leer je dat aan een ongemotiveerde puber met ADHD?

Leeftijdscategorie: 12-18 jaar
Drs. Marije Kuin, GZ-psycholoog & cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent, Psychologenpraktijk Kuin.

3. Boosheidscontrole

3. Boosheidscontrole

Leeftijdscategorie: vanaf 9 jaar
Marien Lokerse , Trainer boosheidcontrole voor het trainingscentrum van het CJG, binnen schoolsettingen (bo, so, vo) en voor particulieren. Auteur van boek Ga d’r maar uit! Orde en een veilig klimaat op school en in de klas, uitgeverij SWP.

4. Plan B | Autisme & communicatie

4. Plan B | Autisme & communicatie

Leeftijdscategorie: 5-25 jaar
Gijs Horvers, trainer/coach en ervaringswerker, Auticomm.

5. Het zinvol spelen met metaforen!

5. Het zinvol spelen met metaforen!

Leeftijdscategorie: 7-25 jaar
Rianne Jansen, ambulant begeleider en adviseur van mensen met autisme en hun omgeving. Docent (cursusleider Mindfulness bij mensen met autisme en docent opleiding Autismebegeleiding, CHE).

6. Dyslexie in het jaar 2017

6. Dyslexie in het jaar 2017

Leeftijdscategorie: basisonderwijs
Cindy Teunissen, Msc, projectleider Expertisecentrum Nederlands.

7. Hoe maak ik een veilige klas?

7. Hoe maak ik een veilige klas?

Leeftijdscategorie: 13-20 jaar (voortgezet onderwijs)
Hans Nieuwenstein, coördinator, Linkklassen Ambelt Zwolle.

8. Als je elkaars trigger bent: trauma in relationeel perspectief

8. Als je elkaars trigger bent: trauma in relationeel perspectief

Leeftijdscategorie: 12-23 jaar
Drs. Nelleke Stomps, GZ-psycholoog en opleider Relationele Gezinstherapie, Kenniscentrum Relationele Gezinstherapie/PI Research.
Drs. Jolle Tjaden, methodiekontwikkelaar en trainer PI Research, Kenniscentrum Relationele Gezinstherapie.

9. STORM-project: Strong Teens and Resilient Minds Depressiepreventie in het voortgezet onderwijs

9. STORM-project: Strong Teens and Resilient Minds Depressiepreventie in het voortgezet onderwijs

Leeftijdscategorie: 11-15 jaar
Kim van Ettekoven, Msc, projectleider/ promovenda & orthopedagoog, GGZ Oost Brabant.
Mandy Gijzen, Msc, promovenda/ projectleider onderzoek, GGZ Oost Brabant / Trimbos Instituut.

10. Een speciaal schoolleven

10. Een speciaal schoolleven

Je kunt niet alles zien aan een leerling...
Leeftijdscategorie: 7-18 jaar
Mariette van Hemert (ME Pedagogiek), Begeleider Passend Onderwijs/ FRITZ thuiszittersteam Utrecht VO.
Marianne van Etten (ME Pedagogiek), Begeleider Passend Onderwijs FRITZ.