Kerncongres Stemmingswisselingen, somberheid, depressie en suïcide bij kinderen en jongeren

5 oktober 2017

Adresgegevens
Vul in het bovenstaande veld uw email ter controle opnieuw in.
Deelsessies

Selecteer uw keuze(s) indien u wenst deel te nemen aan een deelcongres of workshop:Voor het geval dat bovenstaande sessies reeds volgeboekt zijn of in dezelfde ronde vallen, kunt u hier alternatieven opgeven:Bij uw inschrijving krijgt u een boek van de Cadans serie, selecteer hieronder de titel van uw keuze:

Meer informatie: http://boosheidondercontrole.swpbook.com/
Meer informatie: http://zelfbeschadiging.swpbook.com/
Meer informatie: http://stress.swpbook.com/
Meer informatie: http://scheidingouders.swpbook.com/
Meer informatie: http://innerlijkekracht.swpbook.com/
Meer informatie: http://angsten.swpbook.com/
Meer informatie: http://somber.swpbook.com/
Meer informatie: http://gripopemoties.swpbook.com/
Meer informatie: http://eetprobleem.swpbook.com/


Factuurgegevens


Wilt u de factuur digitaal ontvangen? Vul dan hieronder een e-mailadres in.


U kunt hieronder een factuuradres invullen indien deze afwijkt van bovenstaand adres.

Aanvullend - korting } Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit bij aanmelding zelf aan te vinken en/of de kortingscode in te voeren. De voorwaarde voor meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Ik wens gebruik te maken van de volgende kortingsregeling:

Indien u over een kortingscode of abonneenummer beschikt, dan kunt u het hier invullen. Bij gebruik van abonneekorting is vermelden van abonneenummer verplicht, zonder abonneenummer wordt de korting niet verwerkt.


Aanvullend - accreditatie

Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Vul dan hier uw gegevens in zodat wij uw presentie kunnen verwerken indien accredtiatie is aangevraagd (niet voor alle bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd, raadpleeg de website van het congres voor meer informatie).


Eventuele aanvullende opmerkingen of informatie (zoals voedselallergieën):


Wilt u nog iemand aanmelden klik dan op Volgende Aanmelding.

Om uw aanmelding(en) te voltooien, klik op de Aanmelden knop.

Deelcongressen/Workshops:
1. Relatie tussen weerbaarheid en somberheid/depressie bij kinderen en jongeren

1. Relatie tussen weerbaarheid en somberheid/depressie bij kinderen en jongeren

Drs. Berendineke (B.J.) Steenbergen MBA, Adviseur en opleider sociaal domein en methodiekontwikkelaar weerbaarheid, Pons Academie, Quinta Essentia Advies en Expertisecentrum Weerbaarheid. Berendineke is onder meer initiatienemer en ontwikkelaar van de post-hbo opleiding tot weerbaarheidstrainer.

2. De mooie bomen in het e-health woud

2. De mooie bomen in het e-health woud

Voor- en nadelen van e-health voor kinderen en jongeren met sombere gedachten, depressies of suïcidaliteit
Drs. Niels Zwikker, eigenaar Digitaal Psychosociaal: Advies, training en onderzoek m.b.t. digitalisering van zorg

3. Zelfbeschadiging; hoe snijdt u het onderwerp aan?

3. Zelfbeschadiging; hoe snijdt u het onderwerp aan?

Dwayne Meijnckens, bureaucoördinator van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.
2e spreker, ervaringsdeskundige.

4. Sociale media en somberheid en depressie

4. Sociale media en somberheid en depressie

Justine Pardoen, taalkundige, specialist jeugd & media (mediaopvoeding, mediawijsheid), ouderschapsjournalist en filosofisch practicus, Bureau Jeugd & Media en Mediaopvoeding.nl

5. ACT als hulpmiddel om jongeren betekenis te laten vinden in het leven, ook als het moeilijk is.

5. ACT als hulpmiddel om jongeren betekenis te laten vinden in het leven, ook als het moeilijk is.

Maaike Steeman, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, trainer en ervaringsdeskundige., Psychologiepraktijk Maaike Steeman